Trobada dels Delegats de Joventut d’Espanya

Del dia 29 de setembre al 2 d’octubre a Turcifal (Diòcesis de Lisboa) va tenir lloc l’ENPJ22 (Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral con Jóvenes) organtizat per la Conferència Episcopal Espanyola.

D’Urgell s’hi feu present la coordinadora de la Delegació de Joventut, Sra. M. Carme Girart.

Cent cinc delegats laics, religiosos i preveres, representants de les diòcesis, congregacions i moviments d’àmbit nacional participaren a l’encontre.

Uns dies de trobada, pregària i reflexió, que serviren per a revisar la passada PEJ22 (Peregrinació Europea de Joves a Santiago de Compostela), per abordar amb esperança els reptes de la pastoral amb joves dels pròxims anys i per a preparar i conèixer l’organització i els llocs de la propera Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) a Lisboa 2023.

Hi foren presents algunes diòcesis de Catalunya i Mallorca.

Compartir