Trobada dels Canonges d’Urgell per la festa de Sant Ermengol

Trobada dels Canonges d’Urgell per la festa de Sant ErmengolEl dia 5 de novembre va tenir lloc la reunió ordinària del Capítol Catedralici d’Urgell amb els diversos temes a ser tractats, que va ser presidida pel M.I. Sr. Degà Xavier Parés. Posteriorment es van traslladar tots els Canonges i l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives a la Capella recentment restaurada d’El Pont de Bar, prop del mateix lloc on fa mil anys el Sant caigué del pont en construcció i lliurà la seva vida “martirialment”, com diuen les cròniques pietoses de l’època.

Dins la Capella pregaren l’Hora capitular entre dia i Mn. Manuel Pal, Canonge i Rector de la Parròquia d’El Pont de Bar, els explicà la restauració feta.
Posteriorment tot el Capítol fou convidat per l’Arquebisbe al dinar de germanor, seguint la tradició.

 

Trobada dels Canonges d’Urgell per la festa de Sant ErmengolTrobada dels Canonges d’Urgell per la festa de Sant ErmengolTrobada dels Canonges d’Urgell per la festa de Sant Ermengol

Compartir