Trobada dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense a Tiana

Els dies 3 i 4 de febrer ha tingut lloc la Reunió ordinària dels Bisbes de la Tarraconense en la qual és Secretari el bisbe d’Urgell.

Al final s’ha emès el Comunicat següent:

COMUNICAT DE LA REUNIÓ N. 189

Els dies 3 i 4 de febrer de 2009 ha tingut lloc la reunió n. 189 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la Casa d’Espiritualitat “Maria Immaculada”, de Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit els seus membres, llevat del bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, que és a Colòmbia en visita pastoral als preveres lleidatans missioners en aquell país sudamericà.

En començar, Mons. Pujol ha donat la benvinguda a Mons. Francesc Pardo Artigas, nou bisbe de Girona, que en aquesta reunió s’incorpora als treballs de la Conferència Episcopal Tarraconense, que justament aquest mes de febrer compleix els quaranta anys de l’inici de la seva activitat al servei del treball pastoral conjunt de les diòcesis amb seu a Catalunya. Mons. Pardo ha agraït la benvinguda,  així com l’assistència dels bisbes a la seva recent ordenació episcopal i presa de possessió de la diòcesi gironina i s’ha posat a disposició per a col.laborar en el treball conjunt dels bisbes catalans. Mons. Pujol ha agraït també als bisbes la seva assistència als actes conclusius de l’Any Jubilar dedicat als màrtirs sant Fructuós, bisbe de Tarragona, i als seus diaques sant Auguri i sant Eulogi, actes celebrats a Tarragona els proppassats dies 21 i 25 de gener, en el 1750 aniversari del martiri dels sants. Mons. Pujol ha tingut també un afectuós record per Mons. Joan Carrera Planas (a.c.s.), bisbe auxiliar de Barcelona, traspassat el proppassat mes d’octubre.

També a l’inici de la reunió, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha presentat el nou bisbe auxiliar electe de Barcelona, el prevere menorquí Sebastià Taltavull Anglada, el qual ha saludat els bisbes i els ha ofert la seva col.laboració, que podrà dur a terme a partir de la seva ordenació episcopal, el pròxim 21 de març.

Els bisbes han passat després a tractar els diversos temes de l’actualitat eclesial i social:

1. Davant l’actual crisi econòmica, els bisbes de la Tarraconense volem manifestar, en primer lloc, la nostra preocupació pels seus efectes dolorosos, especialment en les persones i sectors més pobres de la nostra societat. És hora de viure una particular solidaritat amb tots ells i de col·laborar amb les institucions que -com Càritas i moltes altres, de l’Església o d’altres àmbits- es dediquen eficaçment a atendre aquestes persones.

Al mateix temps, la situació actual -que inclou per a molts una incertesa personal i col·lectiva- ha de ser ocasió i és una crida a viure virtuts humanes i cristianes, com ara l’austeritat, l’ajut als altres, l’esperit de treball, la confiança en Déu.

És hora, també, de mirar endavant i de treballar més esforçadament pensant en les generacions futures. Els bisbes fem una crida a tots els agents socials -autoritats, empresaris, dirigents, treballadors- a no decaure, malgrat la duresa de les circumstàncies, i a treballar amb esperança, però fent-ho d’acord amb els grans valors humans. En aquest punt, constatem més que mai la vigència i actualitat plenes dels principis de la Doctrina Social de l’Església, dels quals és hora de fer-ne un nou descobriment i una nova difusió.

2. Els bisbes volem manifestar, també, el nostre gran pesar -com a creients davant Déu i com a persones davant la societat- arran de les darreres dades oficials sobre el nombre d’avortaments a Catalunya: 21.871 l’any 2007, que suposen un increment del 8 % en un sol any. No és només la injusta pèrdua d’aquest nombre de vides humanes que estaven cridades a néixer -mai es pot eliminar una vida humana innocent-, sinó també el drama humà i les conseqüències que l’avortament provocat suposa per a la dona, sovint molt jove o sense recursos econòmics.

Davant d’aquestes dades tan doloroses, les Administracions Públiques i tota la societat hem de donar molt més suport i alternatives a qualsevol maternitat que hagi estat iniciada, a tota vida humana ja existent, mitjançant una acció positiva d’ajuda i protecció a la dona embarassada -sobretot si es troba amb dificultats-, per tal que pugui dur a terme amb normalitat el procés de la seva maternitat i no pateixi el trauma de l’avortament provocat. Les xifres i la trista tendència a augmentar, fan del tot urgent sensibilitzar la nostra societat sobre la tragèdia i les conseqüències de l’avortament, tot fomentant decididament una cultura compromesa a favor de la vida.

En aquestes circumstàncies, és motiu de particular perplexitat i preocupació l’anunciat avantprojecte de “Llei de Drets i Oportunitats de la Infància“, que prepara el Govern de la Generalitat de Catalunya, que contempla que les noies menors d’edat puguin decidir avortar sense el coneixement ni el consentiment dels seus pares. D’aprovar-se, aquesta mida resultaria del tot desorientadora per a la noia menor i, amb ella, s’enviaria a tota la societat -i especialment a les noves generacions- un missatge radicalment confús i injust contra la vida humana. Suposaria, a més, una nova intromissió de l’Estat en el terreny dels drets dels pares i de la família.

Els bisbes de Catalunya demanem a tots els fidels una pregària fervorosa i mantinguda per tal que, no només sigui corregida aquesta proposta, sinó perquè es capgiri l’increment a casa nostra d’aquesta trista realitat i torni a revifar, en la nostra cultura, l’amor i l’alegria pel do que suposa tota vida humana.

  1. En aquest mateix sentit, els bisbes fem una crida a la responsabilitat de tots els ciutadans, a propòsit del Projecte de Llei en curs que regularà el “Codi Civil de Família de Catalunya”: cal que més fidels i persones de bona voluntat treballin positivament en favor dels béns que protegeixen el més íntim de la persona, com ara el valor de tota vida humana, de la família, de la maternitat i la paternitat, del matrimoni, de la solidaritat amb els més dèbils (i “els éssers humans més pobres són els nens no nascuts[1][1]“), el valor de la generositat i de la capacitat de compromís.

 

  1. Per aprofundir en la problemàtica i en les conseqüències de l’actual crisi econòmica i per fer-ne una reflexió des de la Doctrina Social de l’Església, els bisbes li han dedicat la XXIV Reunió de treball amb els professors de les Facultats de Teologia (FTC) i de Filosofia (FEFC) de Catalunya i amb altres experts. Hi ha assistit per part de la FTC, el degà Dr. Armand Puig i els professors Antoni Babra, Manuel Claret, Gaspar Mora i Domènec Valls; per part de la FEFC, el degà Dr. Joan Martínez Porcell i el professor Carles Llinàs; així com els professors Josep Mària i Josep Miralles, d’ESADE, i Alfredo Pastor, de l’IESE.

El Dr. Pastor ha exposat la dimensió financera de la crisi econòmica i les seves causes; els professors Mària i Miralles n’han desenvolupat la dimensió social i els professors Babra i Valls, la dimensió magisterial de la Doctrina Social de l’Església i la seva dimensió pastoral. En el diàleg subsegüent a cadascuna de les ponències, s’han precisat diversos aspectes d’aquesta greu crisi econòmica i de valors que estem patint i s’ha subratllat la necessitat de fer-hi front amb les actituds humanes i cristianes que es detallen en el n. 1 d’aquest comunicat.

 

  1. Mons. Salinas, responsable de l’àmbit catequètic en la CET, ha informat els bisbes de la pròxima publicació de l’edició catalana del catecisme d’iniciació cristiana Jesús és el Senyor i els ha invitat a assistir a la seva presentació, que tindrà lloc el pròxim 1 de juliol, a Barcelona, en l’inici de les Jornades per a responsables de la catequesi, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes (SIC). L’esmentat catecisme, que tindrà caràcter normatiu, es començarà a utilitzar el pròxim curs 2009-2010.

 

  1. Mons. Saiz, bisbe de Terrassa, ha presentat Mn. Josep Monfort, delegat diocesà de Joventut de la diòcesi vallesana, que serà l’encarregada d’organitzar, conjuntament amb el Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), el pròxim Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Illes Balears, que tindrà lloc el pròxim any 2010, el dissabte 22 de maig, vigília de la Pasqua de Pentecosta.

Mn. Monfort ha presentat als bisbes el projecte general de l’Aplec i els seus continguts, així com els diversos aspectes organitzatius. Els bisbes n’han fet distintes consideracions i li han donat el vistiplau, animant-lo a ell i a tot l’equip d’organització a fer un treball ben reeixit al servei de la formació i l’evangelització dels joves.

 

  1. Per completar la redistribució dels àmbits de responsabilitat interdiocesana dels bisbes de la CET, feta en la reunió anterior, els bisbes han acordat que Mons. Pardo s’encarregui de la pastoral obrera i Mons. Taltavull dels mitjans de comunicació social.

 

  1. En el capítol de nomenaments, i a proposta de Mons. Vives, els bisbes han reelegit com a vicesecretari de la CET, per un nou trienni, el diaca Aureli Ortín Maynou, de Barcelona.

 

  1. Com a presidenta de Càritas Catalunya, i a proposta del cardenal Martínez Sistach, encarregat de la pastoral social, ha estat designada la Sra. Carme Borbonès Brescó, de Tarragona.

Tiana, 4 de febrer de 2009


[1][1] Benet XVI. Discurs als membres del Cos Diplomàtic acreditat davant la Santa Seu, 8 de gener 2009. Missatge de la Jornada Mundial de la Pau 2009 (n.3).

Compartir