Trobada de Delegats de Catequesi i del Catecumenat

A la Casa Diocesana d’Espiritualitat “San Manuel González” de Màlaga es van celebrar del 6 al 8 de febrer les jornades anuals de Delegats de Catequesi i del Catecumenat en les quals hi va participar Mn. Antoni Elvira, Delegat i Encarregat del Catecumenat Diocesà.

Les Jornades van consistir en la presentació del nou Catecisme d’adults “Buscad al Señor” que es lliurà a cada delegat conjuntament amb la Guia per acompanyar el procés catecumenal i/o catequètic i la carpeta de les celebracions que van marcant les diferents etapes del procés catecumenal.

Aquest nou Catecisme de la Conferencia Episcopal Española està adreçat als adults que volen esdevenir cristians (catecúmens) o als qui es plantegen revitalitzar la seva vida cristiana. Per això el contingut i l’estructura del Catecisme manté l’itinerari propi de la iniciació cristiana tal com està prevista en el Ritual de la Iniciació Cristiana d’Adults (RICA) amb les seves pròpies etapes: Primera etapa: Precatecumenat; Segona etapa: Catecumenat; Tercera etapa: Purificació i Il·luminació; Quarta etapa: Mistagogia.

En aquestes Jornades organitzades per la Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat de la Conferència Episcopal Espanyola, hi intervingueren: Mons. D. José Rico Pavés, President de la Comissió Episcopal, emmarcant el nou Catecisme en el Procés d’iniciació cristiana del RICA i D. Francisco J. Romero, Director del Secretariat de la Comissió, explicant el procés d’elaboració i l’itinerari del Catecisme. Així també D. Lino Díez Valladares tingué una comunicació referent a les celebracions litúrgiques de l’itinerari catecumenal i la germana Maria Granados, subdirectora de la Comissió, impartí dues ponències, una referent a la Guia del Catecisme i una altra per explicar l’estructura de cada tema del Catecisme.

Durant aquests dies de trobada també hi hagué temps per conèixer l’obra catequètica de Sant Manuel González (1877-1940) per mitjà del dibuixant Fano i de la visita a la capella del Seminari que fou dissenyada per St. Manuel González que fou també bisbe de Màlaga. En la celebració de l’Eucaristia a la capella del Seminari de Màlaga D. José Rico Pavés feu entrega del Catecisme als seus destinataris: uns catecúmens, un matrimoni que vol reviure la seva fe, un catequista i un prevere de Màlaga encarregat del Catecumenat.

Compartir