Trobada conjunta de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i Música

El dia 9 de juliol primer a la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona i després a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, va tenir lloc la trobada conjunta de final de curs de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i Música de la CET. 

Encapçalats per l’Arquebisbe d’Urgell i Mn. Joan Baburés, els Delegats Diocesans van seguir el pla de visites proposat pel Delegat de Litúrgia de Barcelona Mn. Joan Obach, aprofundint en les excavacions de la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona amb l’ajuda del seu Rector Dr. Armand Puig i després admirant antics Missals, Cantorals i còdexs antics de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, amb l’experta tècnica de l’Arxiu. També visitaren les cobertes del temple a la tarda i pregaren Hora de Tèrcia a la Capella del Ssm. Sagrament de Sts. Just i Pastor, i després resaren a la tomba del bisbe auxiliar Dr. Pere Tena membre i president de la CIL, que fou elegit per a l’episcopat ara es compleixen els 25 anys.

Fou una trobada molt formativa i de comunió entre els membres de les dues Comissions de Litúrgia i de Música.

Compartir