Trobada Arxiprestat Urgell Mitjà

El dilluns 7 de juny es van reunir a la Parròquia de Ponts els preveres i el diaca que formen l’Arxiprestat d’ Urgell Mitjà, la primera presencial a causa de la pandèmia.

Van pregar junts i després Mn. Jaume Mayoral va informar de la reunió dels Arxiprestos i el Consell Presbiteral del dia 31 de maig.

Els preveres van dialogar sobre el ministeri laical del catequista i l’itinerari sinodal aprovat pel Papa Francesc per a l’ Assemblea del Sínode de Bisbes que ha de tenir lloc a l’octubre de 2023 amb el tema: “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”.

Sobre el ministeri dels Catequistes, després de llegir i comentar alguns punts de la Carta del Papa, es va dialogar sobre la situació de la catequesi a l’Arxiprestat, amb un subratllat de trobar nous catequistes i amb edats més joves. Els presents van informar de la situació de la catequesi a les seves comunitats parroquials en temps de pandèmia i confinament.

Sobre el Sínode dels Bisbes es va valorar el treball des de les Parròquies, els Bisbats, les Conferències Episcopals i el Sínode d’octubre 2023 i es van recordar els moments viscuts al Bisbat amb mètode sinodal.

Al final es va resar l’Àngelus i es va compartir un dinar de germanor on es va tenir un record d’agraïment per les noces d’or matrimonial del diaca permanent Mn. Josep Caba amb la seva esposa Maria Muntada.

Compartir