Trobada amb les Gnes. Missioneres Filles de l’Immaculat Cor de Maria

L’Arquebisbe Joan Enric va aprofitar la festa del Sant Crist, per retre visita breu però intensa a la nombrosa Comunitat de Religioses Missioneres Filles de l’Immaculat Cor de Maria, a la ciutat de Balaguer.

Fou rebut per la Superiora de la Comunitat I tingué una trobada joiosa amb totes les Religioses d’aquesta Comunitat d’ancianes, moltes malaltes, que ja han acabat el seu servei més actiu i ara preguen molt per la Diòcesi i el bisbe, per la Congregació i per les vocacions d’especial consagració. Totes han gastat la seva llarga vida en el servei dels germans i la donació sense condicions a les persones necessitades, especialment als malalts.

L’Arquebisbe les animà i encoratjà a sentir la utilitat de les seves vides lliurades i de l’amor que tenen pel Senyor, que saben transformar en lloança i pregària. L’Arquebisbe els va aportar notícies diocesanes i eclesials, i les animà a participar activament en l’etapa diocesana del Sínode.

Compartir