Trobada amb els preveres de l’Arxiprestat de Noguera

El dia 6 de maig l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va tenir una trobada amb tots preveres i els dos diaques permanents de l’Arxiprestat de Noguera a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer. Era la darrera de totes les que ha tingut fent visita a tots els preveres de la Diòcesi a través dels Arxiprestats.

Després de la pregària inicial, l’Arquebisbe Joan-Enric va voler escoltar de primera mà la veu i reflexions dels preveres que van compartir de forma personal allò que els sosté en el seu ministeri presbiteral i diaconal, espiritualment, pastoralment i personalment. En un clima de fraternitat i de molta confiança es van anar exposant diferents aspectes com l’exercici de la caritat pastoral, la Litúrgia de les Hores, l’Eucaristia diària, el compartir amb els pobles el ministeri, el servei pastoral, la caritat amb tothom, l’obertura a la gent diversa, etc. que fan que enmig de les dificultats diàries experimentin que Jesús Ressuscitat els sosté i els anima.


Un dinar compartit amb una llarga sobretaula amb diàleg sobre qüestions pastorals i diocesanes amb els preveres va cloure la joiosa trobada
.

Compartir