Tres puntals educatius importants: Família, Escola i Parròquia

En aquests dies ja s’estan portant a terme les inscripcions per a la matriculació a l’Escola dels infants i adolescents de les nostres famílies. Un moment important per a discernir com els volem ajudar des de la família, amb quin estil d’escola que mira l’excel·lència de l’ensenyament però que ha de tendir a recercar la imatge de persona i de societat que volem que coneguin perquè pugin fer-se seva, i el tipus de persona compromesa amb el seu entorn i amb els valors personals i comunitaris que ens agradaria que rebessin les generacions joves. Això requereix una complementarietat entre família, escola i parròquia. Avui vull cridar la vostra atenció sobre el lloc tan important de l’escola per als infants i joves, i que convé que ens preocupen de com va, quins valors i ideari transmet, i com són els professors que l’infant tindrà a prop durant aquests anys tan definitius per a la seva vida. L’escola és el lloc on infants i joves passaran molt de temps i representa la seva dedicació més important en aquestes edats. Escola, família i parròquia es necessiten mútuament.

En acabar l’Any de la Fe els Bisbes de Catalunya hem publicat el document «Transmetre el tresor de la fe» amb el qual reflexionem sobre alguns aspectes de la missió de transmetre i viure la fe que té l’Església, i precisem alguns dels seus camins en l’actual situació religiosa i social. Els Bisbes convidem novament els pares i mares «a acollir i participar de les propostes pastorals de les parròquies i els moviments cristians; també, a exercir el seu dret a demanar la classe de religió catòlica, perquè l’ensenyament de la religió en els centres educatius és una aportació imprescindible a la transmissió i l’educació de la fe». Així mateix, recordem que l’escola d’inspiració cristiana ha d’esdevenir un àmbit «on els pares i mares se sentin escoltats i ajudats de cara a facilitar als fills una atmosfera propícia a la descoberta de la fe». L’Església i els cristians fa segles que estem compromesos amb el dret a l’educació de qualitat per a tothom; entre d’altres, mitjançant la promoció d’escoles cristianes obertes a tothom qui s’interessi pel projecte educatiu. Alguns sants del nostre bisbat com Josep de Calassanç, Josep Manyanet o Anna Maria Janer es van implicar intensament en l’ensenyament dels infants i joves en el seu temps. Les congregacions per ells fundades, juntament amb moltes altres, han dedicat grans esforços a l’educació arreu del món. Avui, a casa nostra, aquesta presència es troba particularment representada per l’Escola Cristiana de Catalunya: escoles de titularitat privada però concertades en els nivells educatius on el concert està generalitzat. Això vol dir ensenyaments parcialment finançats amb fons públics que els fan més accessibles a tothom.

Ara que moltes famílies hauran de triar escola per als seus fills i filles, amb més o menys opcions segons el lloc on viuen, us animo a tenir molt en compte l’escola amb ideari cristià, i també en les públiques, que tenen molta qualitat entre nosaltres, que no deixeu d’interessar-vos per l’assignatura de religió catòlica com a element important de formació integral dels infants i joves. Us animo, doncs, a totes les famílies a actuar de manera informada, conscient i responsable quan penseu en la millor Escola per al bé dels petits i dels joves.

Compartir