Sortim a anunciar que Crist està viu!

Santa Pasqua de Resurrecció! 

Crist ha ressuscitat d’entre els morts
i ha omplert el món amb la seva vida nova.
És ple de glòria, intercedeix per nosaltres
i ens fa el do del seu Esperit Sant.

Ell va lliurar-ho tot per nosaltres
i es va entregar del tot, a la Creu,
perquè tinguem vida i vida abundant.

Era la missió que el Pare li havia donat,
i de la qual va fer participar els Apòstols i nosaltres.

No tinguem por. Sortim a anunciar-ho!
Si Crist ha vençut i ha ressuscitat,
nosaltres vencerem en Ell, i gràcies a Ell. 

Hi ha esperança. Hi ha llum per a l’existència.
Donem-li gràcies plens d’agraïment.
La Pasqua és l’inici d’una història nova
per a tota la humanitat.

Han estat perdonats els pecats
i la misericòrdia és l’única llei i mesura;
ha vençut l’amor sobre l’odi,
ha vençut la humilitat a l’orgull,
la caritat a l’egoisme,
la comunió fraterna a l’individualisme,
l’alegria a la tristesa i la mort.

Hem d’anunciar aquesta Bona Notícia.
Tenim una missió i som una missió.
Hem de sortir a trobar els germans
per dir-los que val la pena estimar
com Crist estima
i donar la vida com Ell la va entregar.

Avui és el jorn de la victòria del Senyor,
que, pel baptisme, és la nostra victòria.
Portem al cor un do molt gran que és la nostra fe,
que és la presència dinàmica de l’Esperit Sant.
Celebrem-ho plens d’alegria.

A tots us desitjo Santa i joiosa Pasqua!

Que Déu us beneeixi amb el do de la Pau!

Compartir