Solidaritat sense fronteres

Un any més, “Mans Unides” de la Diòcesi, coordinats arreu d’Espanya, ens fan arribar el clam, més enllà de les nostres necessitats econòmiques, que hi ha moltíssims germans i germanes d’arreu del món, països joves i comunitats en creixement, que tenen carències molt més grans que les nostres i que per això els hem d’ajudar solidàriament. Hem de viure una “solidaritat sense fronteres”, sabent que aquest és el nom nou de la caritat (St. Joan Pau II).

El lema que ens proposen és “Qui més pateix el maltractament al planeta, no ets tu. Col·laborar està a la teva mà”. Atreu la nostra atenció envers dades econòmiques i socials dels països pobres o en vies de desenvolupament, que ens arriben a través dels mitjans de comunicació, però que queden molt aviat sepultades en un mar de notícies immediates, que no ens deixen arribar a veure el que és essencial. Ens fan adonar que la cura de la casa comuna ha de tenir ben present l’íntima relació entre fam i pobresa i que no podem maltractar, deteriorar més el nostre planeta. Les investigacions científiques mostren que gran part de l’actual degradació de la terra prové de l’acció humana. Segons l’Organització de les NN. UU. per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), el nombre de persones que pateixen fam actualment arriba als 821 milions i s’ha aturat la reducció de la fam que es venia observant fins al 2015, sobretot a causa dels conflictes armats i el canvi climàtic. La lluita contra la fam ha d’estar relacionada amb les mesures per pal·liar la crisi mediambiental que arrabassa drets fonamentals com el dret a l’aigua, a l’alimentació, a la salut, al desenvolupament, i en definitiva, a una vida digna. La contaminació de l’aire, del sòl i de l’aigua té relació amb els abocaments industrials i de la mineria, les aigües residuals no tractades, l’ús de fertilitzants nocius per a l’agricultura, l’ús excessiu de plàstics i altres contaminacions que es calcula que cada dia (!) causen la mort de 18.000 persones.

I què hi podem fer? Què està fent ja Mans Unides? És rellevant la tasca admirable que la solidaritat va realitzant. Durant el 2018, Mans Unides va recaptar 47 milions d’euros i es van realitzar 564 projectes de desenvolupament a 54 països diferents. El 84,1% del que es va recaptar va anar a parar directament a projectes de desenvolupament i la resta, a l’estructura, la sensibilització i la promoció i captació de nous recursos. Un 33% dels projectes aprovats (188 projectes) eren d’educació, un 20% (110) d’alimentació i mitjans de vida, un 24% (136) de drets humans, societat civil, dones i equitat, un 14% (79) de projectes de salut, i un 9% (51) va anar destinat a projectes de medi ambient, canvi climàtic, aigua i sanejament. I van poder col·laborar amb 35 accions d’emergència principalment a l’Àfrica.

Amb el seu lema, Mans Unides vol que ens adonem que el nostre planeta necessita una nova cultura ecològica, que siguem cuidadors de la terra en lloc de dominadors, i que lluitem per la vida digna de totes les persones, considerant les conseqüències mediambientals de les nostres iniciatives, de manera que es doni una gestió integral dels recursos naturals ja que “qui més pateix el maltractament al planeta, no ets tu”. Prendre consciència de totes aquestes realitats i oferir solidaritat integral als germans que més sofreixen ha de ser un imperatiu ètic per a tots els deixebles de Crist.

Compartir