Solemnitat del Patró de la Llar de Sant Josep de La Seu d´Urgell

El dia 19 de març, solemnitat litúrgica de Sant Josep, l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, va presidir l’Eucaristia a la Llar de St. Josep de les Germanetes dels Ancians Desemparats a La Seu d’Urgell. Van concelebrar amb ell els dos Vicaris Generals, Mn. Josep Maria Mauri i Mn. Ignasi Navarri, així com Mn. Xavier Parés, Mn. David Codina, Mn. Rossend Roca, Mn. Agustí Brescó, Mn. Jordi Gasch, Mn. Just Llahí, Mn. Jordi Miquel, i els dos sacerdots que resideixen a la Llar habitualment, Mn. Lluís Baro i Mn. Lluís Rourera.
A l’inici de la celebració eucarística Mons. Vives va recordar com en la festivitat de St. Josep, l’Església prega especialment pels seminaristes i per les vocacions al sacerdoci i encomanà al Sant Patró el Seminari Diocesà d’Urgell i tots els Seminaris d’Espanya amb els seus equips formatius. També invità els fidels a pregar pel Sant Pare Francesc en escaure’s el segon aniversari de l’inici solemne del seu Pontificat i tingué un record agraït pel Papa emèrit Benet XVI en la seva festa onomàstica.
A la seva homilia tot glossant les lectures de la Paraula de Déu proclamades aquell dia l’Arquebisbe d’Urgell va centrar en la fidelitat de St. Josep i la nostra el missatge evangèlic que el sant ens ofereix a tots els cristians.

St. Josep és un model de fe confiada que ens convida tots els cristians a creure amb més fervor i confiança en Déu, posant tota la nostra vida a les seves mans. Tots els membres del Poble de Déu, bisbes, preveres, diaques, religiosos/es, seminaristes, fidels laics, hem de ser fidels a Déu nostre Senyor en la nostra pròpia vocació.
Al final de l’Eucaristia Mons. Vives pogué saludar les Germanes i alguns residents de la Llar i compartir una estona amb ells.

Compartir