S’inicien les obres d’un nou arxiu del Bisbat d’Urgell

Aquesta és una obra de gran importància perquè permetrà una millor adeqüació i seguretat dels documents que es guarden des de fa segles

L’antiga capella de Nostra Senyora dels Dolors de La Seu d’Urgell, desafectada al culte des de fa molts anys, ha començat a ser arranjada per a allotjar els importants arxius del Bisbat d’Urgell, amb documentació conservada des de principis del segle IX. Aquests arxius es troben actualment dins del Palau Episcopal. A fi de dotar-los d’una major seguretat en la guarda i custòdia dels documents i d’uns millors serveis als possibles usuaris i estudiosos, s’ha endegat el projecte d’un edifici ben equipat. S’adequaran les instal·lacions per a la conservació del fons, que aplegarà tots els serveis dels arxius i que permetrà la seva millor conservació, així com la seva divulgació i coneixement, d’acord amb les noves tecnologies.

El Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, i el president de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, Sr. Isidre Fainé, s’han reunit aquest matí al Palau Episcopal per fer un seguiment de l’estat de les obres de construcció del nou arxiu, impulsades, a través de l”Obra Social “la Caixa” amb una inversió de 350.000 euros en el projecte.

El projecte

L’objectiu d’aquesta obra és construir una superfície totalment blindada que garanteixi l’absoluta seguretat dels fons, així com l’habilitació d’una sala destinada a conferències i exposicions del fons de l’arxiu i les dependències de la direcció, administració i sala d’estudiosos.

D’altre banda, amb aquesta nova construcció es recupera un edifici històric, el de l’església de la Mare de Déu dels Dolors, situada a tocar del Palau Epsicopal.
El Bisbat d’Urgell posseeix un dels arxius més significatius de Catalunya amb documentació conservada des de principis del segle IX. Està format per quatre seccions:
 Arxiu capitular: documentació custodiada pel Capítol Catedralici des de l’inici del segle IX fins als nostres dies.
 Arxiu diocesà: tota la documentació referent a l’activitat del Bisbat des del segle XV fins als nostres dies.
 Arxius parroquials: fons provinents de les quatre-centes parròquies de la diòcesi des del segle XI i fins al s. XIX.
 Arxiu de la Mitra: tota la documentació pròpia dels Serveis del Copríncipat d’Andorra.
dsc0227
L’arquitecte explica la obra a Mons. Vives i al Sr. Isidre Fainé
dsc0228
Aspecte de l’església
dsc0242
Aspecte de les obres

 

Compartir