Secretària general dels Serveis del Copríncep Episcopal

L’article 46.1.b de la Constitució estableix que correspon a la lliure decisió dels coprínceps la creació i l’estructuració dels serveis que considerin necessaris per a la realització de les seves funcions institucionals, el nomenament dels seus titulars i el seu acreditament a tots els efectes.