Se celebra la missa de primavera al Santuari de Bastanist

El Santuari de Ntra. Sra de Bastanist va acollir el diumenge 2 de maig el tradicional aplec de primavera, aquesta vegada, sense l’àpat a l’aire lliure compartit. Els fidels anhelaven aquesta trobada al redós de la Verge. L’any passat, degut les limitacions i confinament, no va ser possible. Aquest any s’ha celebrat amb una breu assistència de públic: una seixantena de persones i encara amb les degudes disposicions sanitàries.

L’Eucaristia fou celebrada pe3r Mn. Ramon Balagué juntament amb el diaca Mn. Josep Montoya. La celebració, com és natural, fou molt íntima i, alhora, ben participada per part de les persones assistents. En l’homilia es feu una semblança amb el “sí” de Maria al missatge de l’Àngel i el “sí” que nosaltres hem de donar al nou missatge que ens ha arribat a través de la pandèmia. Maria hagué de fer front a un nou repte en la seva vida acceptant ser la “Mare” del Salvador; nosaltres tenim un nou repte a ser “mares” d’una nova realitat a la que ens ha portat aquesta pandèmia del coronavirus. Nova “normalitat” que s’ha de fer present en la relació amb la natura, entre nosaltres i amb un mateix.

També es beneí el terme a fi de que cap fenomen natural malmeti la natura i els conreus.

Els assistents, un cop celebrada l’Eucaristia, retornaren a les seves llars respectant de que no es podien fer àpats a l’entorn de la casa, tal com altres anys s’havien pogut reunir grups d’amics i de familiars.

Compartir