Santíssima Trinitat (A)

Germans:

Nosaltres creiem en un Déu trinitari.: tres persones distintes i un sol Déu veritable. Aquest és un misteri on la intel·ligència s’hi perd. Mai no hauria cap home pogut sospitar res de semblant, si Déu mateix no ho hagués revelat tal com ho ha fet clarament en la paraula de les Escriptures. En elles es presenten tres maneres diferents de relacionar-se Déu amb nosaltres. Entre d’altres passatges hi llegim: Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor. Aquestes paraules es refereixen a Déu Pare, que ho ha creat tot i que està amb les seves criatures, acompanyant-les en el procés de retorn cap a ell.

Després llegim que en el decurs de la història, Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. I en el seu Fill Déu s’ha manifestat salvant allò que estava perdut, per l’obra i la paraula del Fill. Perquè Déu ha enviat el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell.

I, quan el Fill acabà el seu temps en aquest món, donà als creients l’Esperit Sant dient-los: Rebeu l’Esperit Sant. (…) Ell us ensenyarà totes les coses i us recordà tot el que us he dit.

Com a resposta, nosaltres tenim tres maneres diferents de relacionar-nos amb Déu. Amb el Pare que és l’origen i la fi de totes les coses, amb el Fill que s’ha apropat fins a fer-se un de nosaltres, ens ha mostrat el camí, ens ha salvat del pecat i ens ha proveït de tots els béns necessaris per al camí de retorn a Déu, i amb l’Esperit Sant que habita en nosaltres i, des del nostre interior, ens il·lumina i ens conforta -ens omple de l’amor de Déu- perquè el camí de retorn ens sigui possible, fins i tot, atractiu i fàcil.

Si la nostra intel·ligència no pot abastar el misteri, el nostre cor és dotat per Déu a fi que pugui contemplar-lo sense cansar-nos, a la llum de la fe i de l’esperança. El camí de la contemplació és la via directa per accedir a Déu per acollir-lo en el nostre interior en el silenci i en la bona disposició. És així com podem percebre la presència de Déu i deixar-nos conduir per ell, que purificarà en nosaltres les intencions i les obres. Podem dir amb tota veritat que més que obrar nosaltres mateixos la nostra salvació, som disposats per la presència de Déu a rebre-la gratuïtament. La nostra humil aportació és el desig, la disponibilitat i l’acolliment del do.