Santes festes de Nadal!

La joia de la vinguda del Senyor, el Messies esperat,
amb tot el poder de la seva tendresa,
ompli els nostres cors i els transformi!
Som al Nadal.
Jesús, des de la pobresa i la indefensió de Betlem,
ens atreu cap a la humilitat i la senzillesa.
Només un cor senzill coneix Déu,
només un cor humil i pobre el pot rebre,
només un cor d’infant,
desitjós d’estimar i de ser estimat del tot,
pot conèixer la felicitat de l’Amor que Déu ens dóna.

Déu és amor. El seu poder és la tendresa.
Ell sempre ens ofereix la seva misericòrdia i la seva salvació,
i aquests dies novament ho podem experimentar.
Serem feliços si ens deixem transformar
per la salvació que Jesús ens ve a regalar
sense exigir res a canvi;
només que ens deixem estimar i salvar per Ell,
que ens obrim al perdó i a la reconciliació,
que ens comprometem a viure la caritat
envers tots els qui sofreixen, els més vulnerables.
En el germà sempre està present Déu mateix.

Enfortim la fe i la confiança en Ell,
perquè així serem realment fills de Déu en el Fill Jesús.
Us desitjo que aquestes festes del Nadal del Crist
siguin festes amb vivència de família,
de fraternitat i d’acollida del pròxim, plenes d’amor i alegria.

Bon Nadal a tots!
fragment del retaule d’Encamp –Principat d’Andorra- del segle XVII
Compartir