Santes festes de Nadal!

Sagrada Família de J. Llimona i marc d’A. Gaudí de la Basílica de Valldeflors de Tremp (Pallars Jussà), rèplica de l’existent a la Basílica de Barcelona

El Sant Pare Benet XVI ens va dir a la Sagrada Família de Barcelona el dia 7 de novembre, en la seva històrica Visita:

“En contemplar admirat aquest recinte sant de bellesa sorprenent, amb tanta història de fe, demano a Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin i consolidin nous testimonis de santedat, que prestin al món el gran servei que l’Església pot fer i ha de fer a la humanitat: ser icona de la bellesa divina, flama ardent de caritat, via perquè el món cregui en Aquell que Déu ha enviat (cf. Jn 6,29)”.

Estimats germans i amics de la Diòcesi d’Urgell,

A tots us desitjo unes Santes festes de Nadal i Epifania!
La Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep
beneeixin abundosament les nostres famílies i la nostra Diòcesi,
i ens obtinguin a tots els homes i dones del món
la pau i l’amor que provenen de Déu!

Nadal ens torna a portar enyorança de més fe i de més amor,
I ens guia per l’autèntic camí de la santedat
Perquè els cristians, sense perdre mai l’exemple de Betlem i Natzaret,
Esdevinguem testimonis creïbles de Jesús
amb la nostra manera de ser i d’actuar.

Us tindré ben presents a tots en la meva oració.
Preguem també els uns pels altres en aquests dies sants.
Que l’amor de Déu penetri els nostres cors
I ens transformi.

Ben units en l’alegria i la comunió del Nadal,

+Joan Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell

+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d'Urgell

Nadal 2010

Compartir