Santa Pasqua 2015! «No tingueu por!»

La por i la mort han estat vençudes pel Senyor Jesús,

que ha donat la seva vida a la Creu per tots!

“El Senyor ens il·lumina i ens salva; qui ens pot fer por?”

Hem estat rescatats del poder del pecat i de la mort.

I l’alegria neix i reneix per la Resurrecció de Crist.

Podem viure l’alegria, sense pors, a pesar de tanta maldat,

terrorisme, violència i mort com descobrim en el món d’avui.

El mal i el fracàs no tenen l’última paraula sobre la vida de la humanitat,

perquè Déu ha actuat I ha vingut a salvar-nos.

Ell és la vida, i una vida eterna, el destí de la humanitat.

Un com nosaltres, home realment com nosaltres,

ha ressuscitat i viu per sempre amb el Pare.

En Ell sabem que l’amor no morirà mai,

i se’ns obre l’esperança de la resurrecció futura,

que ja comença pel baptisme en l’aigua i l’Esperit Sant.

Agraïm aquest devessall de gràcia que la Pasqua ens dóna,

i fem-nos acollidors d’aquesta vida nova, per fer-la fructificar.

De la Pasqua neix l’Església, comunitat den e germans,

Cridada a aplegar tots els pobles i cultures de la terra;

en neixen tots els sagraments de vida,

el Baptisme que ens fa fills de Déu,

l’Eucaristia que ens regala la presència real de Crist

i el perdó fet abraçada del Pare misericordiós;

neix un amor més fort que la mort,

un amor que tot ho transforma i vivifica,

que no es fa enrere davant les proves sinó que es manté fidel;

comença un testimoniatge amb obres i paraules

que arriba fins al martiri per la veritat.

Tot ho rebem del Senyor Ressuscitat

perquè tot és gràcia i providència divina,

que podem acollir i amb les quals podem col·laborar.

A tots us desitjo Santa Pasqua de Resurrecció!

Que a totes les llars arribi l’alegria del Ressuscitat

que tot ho omple de vida i de llum, ho renova i ho transforma.

Compartir