Una Regla de vida que ha marcat l’Església

La festa de Santa Clara l’11 d’agost, la gran “germana” de Sant Francesc, ens porta sentors de vida humil i senzilla, com a ideal evangèlic de concretar el nostre seguiment de Jesús. Francesc i Clara que van estimar-se tendrament, sense passió amorosa però amb gran amistat, oració i comprensió mútua, mirant els dos en la mateixa direcció (P. Raniero Cantalamessa) com els qui estimen, com els dos ulls d’un rostre. Diferents però intensament dirigits vers el Crist, en tot “Evangelis vivents” i sense adaptacions superficials o còmodes, sinó amb radicalitat plena d’amor i tendresa. Com hem d’estimar tots els cristians les vides d’aquests dos sants medievals, sí, però que han traspassat els segles i són ben actuals. Mirem d’estimar i imitar el Crist com ells.

Aquest 2009 s’escauen els 800 anys de l’aprovació oral pel Papa Innocenci III de la Regla de vida de la família franciscana, que de fet no seria aprovada definitivament (segona Regla o “bullata”) fins al 1223 pel Papa Honori III. Naixia una gran família religiosa que comprèn els tres Ordes, framenors, framenors conventuals i framenors caputxins, tant religiosos com seglars. Molts Instituts i Congregacions posteriorment s’han inspirat d’aquella petjada evangèlica fresca dels inicis. I continua Francesc influint en tota l’Església. Lloat sigui Déu!

Al nostre Bisbat d’Urgell podem agrair la presència franciscana des de molts segles al Convent de Sta. Clara i del Sant Crist de Balaguer, amb les Germanes Clarisses, o “Dames pobres de Santa Clara” com elles s’anomenen. Viuen l’oració d’intercessió i la clausura, i a Balaguer hi porten segles pregant, servint, estimant el Santuari del Sant Crist i oferint el seu esperit exemplar, senzill i acollidor, a tots els qui s’hi acosten. Aquest Monestir ha recomençat de nou ara fa dos anys i mig. També vam tenir a Balaguer la Fraternitat de Framenors, molt presents a Sant Domènec, amb una casa de formació per a tota la Província, molt important. Però ja fa uns pocs anys que han hagut de tancar aquesta presència, restant-hi a la comarca una Fraternitat seglar franciscana molt viva i difusora de l’espiritualitat franciscana en el món laïcal. I des de fa 32 anys, els Franciscans de Creu Blanca, fundats els anys seixanta del segle XX pel Gà. Isidoro Lezcano, i que regeixen la Llar de Sta. Anna al Castell del Remei, sempre atenent els malalts més pobres, entre nosaltres persones joves amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials.

Amb aquesta celebració del VIIIè. centenari es vol festejar la vocació de Sant Francesc, la inspiració que l’Esperit Sant va posar en el seu cor i com, amb simplicitat i humilitat, amb alegria i vencent l’egoisme, l’acollí per mostrar-la a tots els homes sense condició, en fidelitat a l’Evangeli i a l’Església. Per a la gran Família Franciscana, aquest 800 Aniversari està suposant no només una mirada agraïda al passat, sinó un impuls cap al futur per viure en l’Església l’Evangeli, segons la forma observada i proposada per Sant Francesc. I per a tots els cristians ha de significar acollir la vida humil i senzilla que ens proposa Crist a l’Evangeli i que Francesc recull amb tota radicalitat i proposa amb alegria a tothom. Tots hauríem de ser una mica -o molt- franciscans!

Compartir