Trobada catalana del preCongrés de Laics 2020 a Barcelona

Representants de les diòcesis amb seu a Catalunya van celebrar el dissabte dia 9 de novembre al col·legi La Salle Bonanova de Barcelona, el PreCongrés de Laics 2020 com a primera etapa del procés de preparació al Congrés de Laics Poble de Déu “en sortida” que tindrà lloc a Madrid del 14 al 16 de febrer de 2020.

En aquesta trobada interdiocesana es van compartir les aportacions que els diversos grups de treball i reflexió havien elaborat a partir del document inicial del congrés. Per part del bisbat d’Urgell es van fer arribar les respostes al qüestionari que els membres del Consell Diocesà de Pastoral treballaren en la seva darrera reunió ordinària.

La matinal va començar amb la pregària de l’hora menor i amb la salutació de Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. Seguidament, l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas, va impartir la ponència “El laic cristià en l’Església i en el món. Una teologia del laïcat en la preparació del Congrés de Laics”. La seva aportació va començar tractant l’espiritualitat laïcal demanant que l’Esperit rejoveneixi l’Església per mitjà d’una conversió en la vida dels deixebles missioners. Després d’explicar alguns elements de l’espiritualitat laïcal va passar a tractar la teologia del laïcat per acabar amb un elenc dels principals trets que defineixen el perfil del laic cristià.

El temps que va seguir al descans va estar centrat en el treball que s’havia realitzat en la mateixa sala a partir de les preguntes que es derivaven del document de treball del congrés. La participació del tots els membres i la possibilitat que tots els participants poguessin fer arribar la seva opinió a les qüestions presentades a la sala es va fer possible gràcies a una aplicació per a dispositius electrònics (mentimeter.com) que permetia veure en temps real totes les aportacions projectades en una pantalla. Totes aquestes participacions seran recollides i enviades a la Secretaria general del Congrés de Madrid perquè, conjuntament amb totes les que arribin de les diòcesis d’Espanya s’elabori un document de treball per alCongrés del febrer de 2020.

Abans de la celebració de l’Eucaristia, presidida per Mons. Sergi Gordo, la Sra. Anna M. Almuni, delegada d’Apostolat Seglar de l’Arquebisbat de Barcelona donà algunes informacions relatives a l’organització del Congrés a Madrid, tot recordant que no ens estem preparant únicament per a un esdeveniment sinó implicant-nos en un treball de futur que ha de generar unes línies generals del camí que cal recórrer, en les pròpies diòcesis, després de la seva celebració en el mes de febrer.

Compartir