Reunions de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música

Dimecres dia 2 de maig a la Seu de la Conferència Episcopal Tarraconense de Barcelona, al matí i a la tarda, van tenir lloc les reunions de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música, respectivament, presidides pel Bisbe encarregat Mons. Joan-Enric Vives i el coordinador Mn. Joan Baburés.

Van tractar els seus temes de treball habituals, tals com els Calendaris propis de les diverses Diòcesis, la revisió de la traducció catalana dels Himnes propis de la Litúrgia de les hores, i la preparació de l’Any de la fe, en el que respecta a litúrgia i sagraments. La Comissió de Música va continuar amb l’enquesta i altres temes de formació a les Diòcesis amb seu a Catalunya, així com l’Any de la fe i el repertori més adient per a manifestar la fe catòlica i els seus continguts.
Compartir