Reunions de la Comissió de Seminaris i el Consell Assessor a Madrid

El dia 21 de març van tenir lloc dues reunions a Madrid de la Comissió episcopal de Seminaris i Universitats, ambdues presidides per Mons. Joan-Enric Vives, la dels Bisbes de la Comissió, al matí i la del Consell Assessor de Rectors, a la tarda.

En aquestes reunions la Comissió va tractar fonamentalment el moment per on passa la redacció de la “Ratio Nationalis” o Pla fonamental de formació dels Seminaris per a Espanya, en compliment del que disposa la nova “Ratio Fundamentalis. El do de la vocació sacerdotal” aprovada per la Congregació per al Clergat el desembre de 2016. També es van tractar alguns aspectes demanats per la Comissió Permanent de la CEE, especialment pel que fa a la formació permanent dels Formadors dels Seminaris, i a la reflexió dels Bisbes sobre una possible reestructuració dels Seminaris d’Espanya, i sobre el moment de la pastoral vocacional a les Diòcesis.

Hi van participar Mons. Julián Barrio, Mons. Eusebio Hernández Sola, Mons. Salvador Cristau, Mons. Luis Argüello i Mons. Jesús Vidal, així com el Director del Secretariat de la Comissió Rv. Sergio Requena, i els membres quasi al complet del Consell Assessor dels Rectors que representen les diverses Províncies eclesiàstiques d’Espanya i que va elaborant de forma coordinada l’esborrany que haurà de ser presentat a l’Assemblea Plenària de la CEE quan estigui a punt.

Compartir