Reunió ordinària dels formadors del Seminari Major Interdiocesà

Dimarts dia 27 d’octubre a la tarda va tenir lloc la reunió ordinària de principi de Curs dels Rectors dels Seminaris integrats al Seminari Major Interdiocesà de Catalunya que agrupa els seminaristes en formació de Tarragona, Girona, Lleida, Solsona, Urgell i Vic, i que fou presidida pel Bisbe Delegat Mons. Joan-Enric Vives. Enguany el Seminari agrupa una vintena de seminaristes de les diverses Diòcesis de Catalunya.

El Rector del Seminari Mn. Norbert Miracle aportà un detallat Informe sobre la situació del Seminari a l’inici del Curs, i es van prendre les decisions més oportunes per a la formació humana, espiritual, intel•lectual i pastoral dels futurs preveres.
Per al proper dia 9 de desembre es convocarà una nova reunió dels Rectors amb els Ecònoms de les Diòcesis per aprovar el balanç i el pressupost per al curs 2009 – 2010.

Compartir