Reunió ordinària dels Arxiprestos de la Diòcesi

La tarda del dia 26 d’octubre al Seminari diocesà de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària dels Arxiprestos de la Diòcesi presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i els Vicaris Generals i Episcopal. Van assistir-hi la totalitat dels Arxiprestos amb la incorporació del darrer nomenat Mn. Alfons Velásquez, arxiprest del Pallars Jussà..

El Vicari episcopal de Pastoral, Mn. Antoni Elvira, va presentar el curs 2022-2023 de l’Escola Diocesana de Formació permanent del Bisbat d’Urgell, amb els dos cursos que ofereix: el curs bàsic, d’introducció al Nou Testament i el Credo, i el Curs d’aprofundiment sobre l’espiritualitat cristiana. Es va parlar sobre la importància de l’Escola Diocesana de formació permanent i que cal oferir que alguns nous alumnes puguin prendre-hi part així com obrir-la, sense perdre la dimensió essencial de la presencialitat, a algun format online.

A continuació, el Sr. Arquebisbe va presentar als Arxiprestos una nova proposta formativa per al 2023 que seria la creació d’una Escola d’agents pastorals laics provinents de les parròquies que poguessin preparar-se específicament durant un curs per a presidir celebracions de la Paraula en absència de prevere. Els Arxiprestos veieren molt bé aquesta proposta i indicaren algunes persones que podrien fer-ne part així com alguna temàtica a desenvolupar.

Els Arxiprestos van rebre amb satisfacció la notícia que el Bisbat d’Urgell, el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i Benito Menni CASM, de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, havien signat el dia 24 d’octubre de 2022, un acord pel desenvolupament de serveis de salut mental, d’acord amb la iniciativa del Bisbat d’Urgell de posar al servei de la ciutadania de les comarques pirinenques i del Principat d’Andorra, els recursos que calen per a ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental, i les seves famílies. L’acord dona resposta a les necessitats detectades de disposar d’instal·lacions i serveis, en el territori de La Seu d’Urgell i Pirineus, que permetran una millor relació entre els malalts i les seves famílies. L’acord preveu la localització i equipaments necessaris en uns espais propis que el Bisbat ha ofert situats a l’edifici del Seminari Diocesà, a la ciutat de La Seu d’Urgell (Lleida). Aquests espais seran rehabilitats i condicionats, a càrrec del Bisbat d’Urgell, per a aquesta finalitat. L’acord, pel que fa als serveis als malalts, es concreta en tres eixos principals: l’atenció a persones d’edat adulta que precisin fases d’hospitalització de mitja o llarga estada; l’atenció en l’etapa infantil-juvenil, en règim tant d’ingrés com d’hospitalització parcial, prioritzant l’adolescència; i la col·laboració en activitats docents i de recerca. Els serveis promoguts es basen en el model de recuperació, un model centrat en la persona en què la continuïtat assistencial i l’acompanyament del cicle vital són claus.  El Bisbat d’Urgell, el Govern d’Andorra i Benito Menni CASM, amb el suport tècnic de la Fundació Unió Catalana d’Hospitals, ja han establert reunions per al desenvolupament dels serveis, amb la finalitat d’oferir una atenció sanitària i social d’alta qualitat envers les persones que pateixen un trastorn mental.

Altres temes que els Arxiprestos tractaren fou una proposta de modificació dels donatius per serveis de l’Església; la protecció dels menors en l’àmbit eclesial, i també el calendari de sessions formatives del Dr. Francesc Torralba pels diversos Arxiprestats de la Diòcesi.

Compartir