Reunió ordinària del Patronat de la Fundació Llar Cristiana Maria Mestre

El dia 15 de febrer va tenir lloc a la Casa del Bisbat la reunió ordinària de la Junta del Patronat de la Fundació Llar Cristiana Maria Maestre, presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives, que n’és el President

A la reunió es va aprovar per unanimitat la memòria econòmica de l’any 2020 amb el Balanç econòmic i liquidació de Pressupost, l’estat demostratiu de la inversió en capital i es va presentar la Memòria de les activitats de la Fundació l’any 2020. També es va aprovar el Pressupost per a l’any 2021.

També es van estudiar i aprovar diverses peticions d’ajuda a la Fundació per part de Càritas Diocesana d’Urgell i d’altres entitats d’acord amb les finalitats pròpies de la Fundació.

El Patronat va valorar molt positivament les ajudes socials directes que Càritas diocesana Urgell ha ofert l’any 2020 i que han estat de prop de 300.000 euros per tal d’ajudar les necessitats bàsiques de 769 famílies repartides entre els 5 centres que Càritas Urgell té al territori: Balaguer  (76.774,26 euros- destinat a 175 famílies), La Seu d’Urgell (79.936,08 euros-destinat a 247 famílies), Puigcerdà (48.510,95 euros – destinat a 101 famílies), Tremp (23.331,86 euros – destinat a 99 famílies), Vielha (44.415,57 euros – destinat a 66 famílies). També s’han destinat 11.840,51 euros en altres poblacions del Bisbat destinats a 81 famílies.

La Fundació Llar Cristiana Maria Maestre vol col·laborar estretament amb Càritas Urgell per tal que l’any 2021 no minvin les ajudes socials especialment per fer front a les conseqüències socials i econòmiques urgents de la crisi sanitària actual provocada per la pandèmia.

Compartir