Reunió ordinària del Consell Presbiteral a La Seu d’Urgell

Dilluns dia 22 de juny va tenir lloc la reunió ordinària del Consell de Presbiteri de la Diòcesi d’Urgell presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric al Seminari diocesà. Hi varen assistir la pràctica totalitat dels Consellers que el conformen.
L’Arquebisbe d’Urgell, després de fer un repàs de l’estat dels sacerdots malalts de la Diòcesi, va exhortar els preveres a valorar i difondre la recent encíclica del Papa Francesc, Laudato si’ i el document de la Conferència Episcopal Espanyola, Església, servidora dels pobres. També valorà molt positivament la Jornada diocesana celebrada el passat dia 20 de juny com un bonic moment de comunió diocesana, recordant les tres paraules que pronuncià a la seva homilia: “gràcies, humilitat i compromís”, com un signe del que hauria d’orientar també la pastoral dels preveres a Urgell.
Un dels principals temes que va tractar el Consell fou el recent relleu al Col·legi Sant Ermengol del Principat d’Andorra després que els PP. Salesians de Sant Joan Bosco comuniquessin la seva retirada del Principat d’Andorra d’acord amb l’estratègia de reorganitzar les seves activitats. Per aquest motiu, el Patronat del Col·legi Sant Ermengol, que presideix el Sr. Arquebisbe d’Urgell amb el Ministre d’Educació d’Andorra, ha decidit confiar la gestió i la direcció del centre a l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. El Conseller P. Joan Juncadella salesià, va informar sobre la qüestió al Consell i va agrair totes les mostres d’estima i de suport als PP. Salesians en aquest moment.
També sobre Ràdio Principat, inclosa en la Cadena Ràdio Estel, l’Arquebisbe informà del moment de transformació en la utilització de recursos humans i tècnics, i de fusió amb la Cadena Estel, per millorar la rendibilitat i els costos, sense minvar en l’extensió de l’audiència a tot Catalunya i al Principat d’Andorra, ni en la seva capacitat evangelitzadora. Ràdio Principat abarateix molt les despeses amb el canvi d’estratègia tècnica, i mantindrà alguns Programes i la presència del Bisbat d’Urgell a la programació de Ràdio Estel.
L’Arquebisbe Joan-Enric també donà a conèixer la previsió de Nomenaments pastorals per al proper curs. També es van tractar altres temes com la programació del pròxim curs de l’Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat de la qual informà el Director de l’Escola, Mn. Antoni Elvira, que a més del Curs bàsic, n’oferirà un de Litúrgia i Doctrina Social de l’Església.
Mn. Navarri Rector del Seminari diocesà oferí una valoració del curs que acaba i l’Ecònom i Vicari general Mn. Josep M. Mauri informà àmpliament sobre les obres a l’edifici del Seminari diocesà i a la Casa del Bisbat. Els Consellers també reberen informació sobre el pròxim calendari d’activitats diocesanes.
La celebració de l’Eucaristia al Seminari diocesà fou l’acte central de la reunió on els preveres compartiren junts la mateixa fe. En haver-hi vacances, s’hi pogueren unir els seminaristes de la Diòcesi, en una fervent pregària pel ministres de l’Església i les vocacions al ministeri sacerdotal.

Compartir