Reunió del Consell Pastoral Diocesà a La Seu d’Urgell

El dia 26 d’octubre al Seminari diocesà d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà d’Urgell presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i per la Secretària del Consell, Sra. Ester Sibís.

La reunió va iniciar-se amb unes paraules de benvinguda del Sr. Arquebisbe i la pregària d’Hora entre dia.

Posteriorment, el Vicari General de la Diòcesi i Consiliari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Mn. Ignasi Navarri, va presentar el programa previst de l’acollida de les Relíquies de Sta. Bernadeta al Bisbat d’Urgell que està prevista per als dies 23 de novembre, a Balaguer, i pel dia 24 i 25 de novembre, a La Seu d’Urgell.

El tema central de la sessió del Consell fou la presentació per part del Vicari Episcopal de Pastoral, Mn. Antoni Elvira, del Congrés de laics promogut per la CEE, “Poble de Déu en sortida” que tindrà lloc a Madrid dels dies 14 al 16 de febrerde l’any 2020.

Mn. Elvira va començar presentant els objectius del Congrés que és impulsar la conversió pastoral i missionera del laïcat en el Poble de Déu, com a signe i instrument de l’anunci de l’Evangeli de l’esperança i de l’alegria, per acompanyar els homes i les dones en els seus anhels i les seves necessitats, en el seu camí vers una vida més plena. Els organitzadors del Congrés volen que no quedi només en un esdeveniment, sinó que sigui l’inici d’un nou itinerari (procés) que ens ajudi a impulsar la crida missionera de l’Església en el moment present. En aquest sentit, constarà de tres etapes:

La primera etapa es realitzarà en l’àmbit diocesà i en els moviments i associacions (fins a finals d’octubre del 2019).
En aquest moment es proposa treballar el document-qüestionari en grups diocesans constituïts a aquest efecte i/o en qualsevol grup existent.

Després es recolliran tots els suggeriments i s’elaborarà una síntesi d’aportacions que serviran de referència per a l’elaboració d’un Instrumentum Laboris. Aquest serà treballat, en especial, per aquells qui participin en el Congrés i marcarà, juntament amb les ponències del mateix Congrés, les línies generals del camí que s’iniciarà després de la seva celebració.

Des de novembre del 2019 fins al gener del 2020 es treballarà l’Instrumentum Laboris preparatori del Congrés.

La segona etapa és, pròpiament, la relativa al Congrés, que se celebrarà a Madrid del 14 al 16 de febrer del 2020.
L’objectiu fonamental és determinar propostes concretes i línies d’actuació per dinamitzar el laïcat en les nostres diòcesis de cara als propers anys, per la qual cosa es prioritzarà el treball en comú entorn de quatre itineraris fonamentals que ens pertoquen a tots: primer anunci, acompanyament, processos formatius i presència en la vida pública. Juntament amb això, també hi haurà ponències que ens serviran per contextualitzar els diferents treballs i afavorir la reflexió. Tot el Congrés estarà fonamentat en dues claus de caràcter transversal -la sinodalitat (comunió) i el discerniment– i es tindrà cura, especialment, dels moments celebratius i festius.

La tercera etapa no es concep com el final del procés, sinó com l’inici de nous camins que permetin concretar tot allò que s’ha reflexionat en la fase diocesana i tot el que s’ha viscut amb motiu del Congrés.
Després de la presentació del Congrés es va passar a repartir un “qüestionari per a la reflexió” als Consellers que va ser treballat en 3 grans grups. Cada grup finalitzava la part que li tocava treballar del qüestionari amb 3 preguntes finals que els grups havien de respondre. El qüestionari es dividia en tres grans blocs: reconèixer, interpretar i escollir que van ser les que van treballar els Consellers. 

Al final del treball en grups va haver-hi una posada en comú del treball que s’havia realitzat i els resultats seran traslladats per la Secretaria del Consell Pastoral diocesà als responsables del Congrés a Madrid perquè puguin elaborar l’Instrumentum laboris. Després de la posada en comú del treball realitzat el Sr. Arquebisbe va destacar com la reunió pretenia iniciar un treball que serà desenvolupat posteriorment i que potser serà objecte d’una pròxima reunió del Consell Pastoral diocesà.

Hi hagué també una informació sobre el Comunicat dels Bisbes de Catalunya en fer-se pública la sentència del Tribunal Suprem.

La sessió matinal es clogué amb el Res de l’Àngelus a l’església del Seminari diocesà i un dinar de germanor de tots els Consellers al Seminari, amb precs i preguntes al final.

Compartir