Reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà

El dia 2 de març a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà d’Urgell presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i per la Secretària del Consell, Sra. Ester Sibís.

La reunió va iniciar-se amb unes paraules de benvinguda del Sr. Arquebisbe i la pregària inicial, on es va encomanar l’ànima de Mn. Lluís Rourera i Farré (a.c.s.) que aquella tarda seria enterrat a la Catedral de La Seu d’Urgell.

El tema central de la reunió del Consell fou una exhaustiva i àmplia informació sobre el treball de Càritas Diocesana que presentà als Consellers el seu Director voluntari, Sr. Josep Casanova. El Director va presentar un resum de la memòria corresponent a l’any 2018 de Càritas d’Urgell. Pel que fa al pla de participació comunitària destaquen els 273 voluntaris de Càritas Urgell, distribuïts en 12 poblacions del Bisbat, i que participen en 7 projectes d’ajuda diferents. Els “Espais grapats” que són actualment 7 on han participat 265 persones en 53 activitats diferents. L’entitat compta amb 150 donants estables que han aportat a Càritas 44.198,71 euros. I en campanya d’emergència pel tsunami que va afectar Indonèsia es van recollir 9.157, 62 euros. Pel que fa al pla de comunicació i conscienciació, Càritas Urgell és present a les xarxes socials amb 226 seguidors al seu facebook i 5.012 visitats a la pàgina institucional de Càritas Urgell. S’han realitzat 59 talles divulgatius en 13 centres educatius amb la participació d’uns 1.100 alumnes. Pel que fa al pla d’acció social el nombre de llars ateses per part de Càritas Urgell ha estat de 1.007 i les persones beneficiàries de l’entitat han estat 2.424. S’ha realitzat acompanyament i suport individual a 606 llars de 7 poblacions del Bisbat i 223 persones han participat en 6 poblacions d’acompanyament i suport grupal per part de l’entitat. El pis d’acollida transitòria que Càritas Urgell té a Balaguer ha atès 3 famílies amb 7 persones beneficiàries, i se’n vol obrir un de nou a La Seu. I s’han atès 248 transeünts en 6 poblacions. A més, la Unitat d’Escolarització Compartida de Balaguer ha atès 10 participants. 148 persones s’han beneficiat del reforç escolar en 7 poblacions i a l’estiu, 71 alumnes, han pogut gaudir d’un reforç educatiu. 365 nens i nenes han gaudit d’ajudes escolars en 28 centres educatius. 270 avis de 8 residències i 4 en cases particulars han gaudit de l’acompanyament residencial de Càritas. 278 persones han participat del programa d’inserció laboral de Càritas que ha permès que 79 persones trobessin feina. 19 persones han participat del programa d’inserció laboral Grapats que ha permès que 2 persones fossin inserides al mercat ordinari laboral.

A continuació el Sr. Casanovas va informar els Consellers sobre la creació d’un Centre Especial de Treball (CET) a partir de l’actual infraestructura d’empresa d’inserció de Càritas Urgell. Els CET són empreses, privades o públiques, amb ànim de lucre o sense ànim de lucre, que tenen la missió d’oferir llocs de treball de qualitat a persones amb discapacitats igual o superior al 33 % i que no poden integrar-se a l’empresa ordinària. La plantilla global del CET ha d’estar formada com a màxim pel 70% del personal amb discapacitat. Actuen com qualsevol organització en l’àmbit de l’economia social i, per això, han d’assolir doble objectiu social i econòmic. No es tracta de crear una nova infraestructura, sinó que aprofitant l’actual nau de l’Av. Guillem Graell de La Seu d’Urgell i també les línies de negoci iniciades com bugaderia, lloguer de vaixelles, paqueteria i fracció d’aparells, es crearà dins de l’actual NOUGRAPATS una unitat orgànica de negoci en forma d’un CET. D’aquesta manera, el projecte d’inserció laboral “Grapats” estarà configurat per: Nougrapats E.I; per als col·lectius en risc d’exclusió. CETIS Grapats ; per als col·lectius de joves amb problemàtiques mentals. Un diàleg entre els Consellers i el Director voluntari va donar peu a agrair tot el treball que a través de Càritas Urgell i les Càritas parroquials es fa en favor dels més necessitats.

A continuació, Mn. David Codina, va presentar als Consellers la 4ª Jornada diocesana que tindrà lloc el dissabte dia 15 de juny a La Seu d’Urgell i que vol ser una trobada festiva de tot el Poble de Déu cristià d’Urgell per tal de reafirmar-se en la fe i en l’alegria de seguir Jesucrist, com Església seva, enmig de la nostra societat. Es convidarà especialment les Parròquies i els fidels a participar-hi.

Tot seguit, el Sr. Arquebisbe, va tractar el tema de la prevenció dels abusos sexuals en l’Església. Va presentar el tema a partir de la darrera nota que els Bisbes de Catalunya han ofert als fidels sobre aquesta qüestió i va lliurar el discurs de clausura del Papa Francesc en la trobada per a la Protecció dels menors en l’Església que va tenir lloc a Roma els dies 21 al 24 de febrer passat. Va comentar aquests textos, i va descriure el treball essencial en aquest tema que haurem de fer com Església, i la conversió que això ens demana. I descrigué el camí que se segueix amb els actuals protocols d’actuació.

Una pregària final i el dinar compartit amb esperit fratern a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer va cloure la reunió del Consell.

Compartir