Reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà

Dissabte dia 22 de juny a la Casa del Bisbat va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà, presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i la Secretària Sra. Ester Sibís, amb una presència nombrosa els consellers.

Es va anar seguint l’ordre del dia previst, i després de la pregària de l’Hora entre dia, es van donar les informacions del Sr. Arquebisbe, i es va aprovar l’acta de la sessió anterior.

Mn. Antoni Elvira va exposar com està anat l’experiència del conferiment dels Ministeris de Lector i Acòlit a 8 dones i 5 homes de la Diòcesi, i la seva formació, continuïtat formativa, i com es preveu la seva actuació en els diversos Arxiprestats de la Diòcesi. Està resultant una bona iniciativa, ben acceptada per les parròquies i els mossens.

Després l’Arquebisbe i Mn. Elvira van informar del que el Consell episcopal preveia de cara a la celebració del Jubileu a la nostra Diòcesi, el 2025, i un possible pelegrinatge diocesà a Roma a primers d’abril. S’estudiarà més i aviat s’informarà del que es faria. Es posà l’èmfasi en la celebració a nivell de Diòcesi, més que ens diversos dies previstos pel calendari universal.

L’Arquebisbe Joan-Enric, a semblança del que ja va fer al Consell Presbiteral i els Arxiprestos, va demanar parer al Consell sobre una possible unió de tots els Seminaris de Catalunya en un únic Seminari Interdiocesà. Actualment son tres Seminaris: Interdiocesà,, Barcelona amb Sant Feliu, i Terrassa, i que els 3 en total aquest curs tenien 61 alumnes. 19 els quals al Seminari Major Interdiocesà on es formen els d’Urgell, amb els de les altres Diòcesis de la Província Tarraconense. I també consultà si es veia oportú començar la unió el Curs Propedèutic o Introductori. S’obrí un ampli diàleg i es van expressar en una votació del Consell, que després l’Arquebisbe reflexionarà i discernirà amb els altres Bisbes de Catalunya al juliol.

Mn. Antoni Elvira i la Sra. Mariví Castaño des de la Delegació diocesana de Catequesi van presentar els materials que el Bisbat ha posat en mans dels preveres i catequistes per a aquest curs, i que es poden utilitzar per als 3er. i 4rt. curs de Catequesi, que és el temps de preparació per a la Confirmació a la nostra Diòcesi.

Finalment es presentà el Calendari d’activitats properes de l’estiu i s’invità els Consellers a participar en l’ordenació de dos diaques diocesans, que tindria lloc aquella tarda a la Capella de la Immaculada del Seminari diocesà de La Seu d’Urgell.

A la tarda l’Arquebisbe i la Secretària del Consell van proposar la data del 16 de novembre per a la propera reunió del Consell Pastoral diocesà a La Seu d’Urgell.

 

 

 

Compartir