Reunió ordinària del Consell diocesà per als Assumptes econòmics

Dijous dia 28 d’abril es va reunir a la Casa del Bisbat el ple del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics del Bisbat d’Urgell, presidit pel Sr. Arquebisbe. Van rebre informació detallada de la situació econòmica de la Diòcesi, i aprovaren el balanç econòmic de l’any 2015 i el pressupost de l’economia del Bisbat per al 2016.

Compartir