Reunió ordinària del Consell diocesà d’Economia

Presidit per l’Arquebisbe Joan-Enric es va reunir el Consell diocesà d’Assumptes econòmics el dia 17 de maig de forma telemàtica. Hi van participar a més de l’Arquebisbe, el Sr. Carles Martín, el Sr. Josep Casanova, el Sr. Xavier Coll, el Sr. Joan Orrit, el Sr. Antoni Simón, el Sr. Daniel Marsol i Mn. David Codina, que actuà de secretari. Han excusat Mn. Mauri i Mn. Navarri.

S’ha presentat el balanç econòmic del Bisbat i de les institucions diocesanes de 2020, que ha resultat aprovat, i també el pressupost per a l’any 2021. S’ha pogut explicar l’abast de les millores realitzades així com la situació viscuda a causa de la pandèmia que ha afectat de forma important els ingressos de la Diòcesi.

També s’han donat informacions sobre els projectes importants de millores i inversions per al 2021.

Compartir