Reunió ordinària del Col·legi de Consultors

El dia 12 de desembre a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Col·legi de Consultors de la Diòcesi d’Urgell, presidida pel Sr. Arquebisbe Joan-Enric Vives i a la qual hi van assistir la totalitat dels Consultors.

Van ser informats per l’Arquebisbe de diverses assumptes de l’àmbit diocesà i van donar el seu parer en un tema econòmic, segons prescriu el dret.

El Codi de Dret Canònic estableix en el cànon 502 que “entre els membres dels Consell presbiteral el Bisbe diocesà nomena lliurement alguns sacerdots, en nombre no inferior a sis però no major de dotze, que constitueixin durant cinc anys el Col·legi de Consultors, al qual corresponen les funcions determinades pel dret; passats els cinc anys, continua exercint les seves funcions pròpies fins que no es constitueixi un nou Col·legi”.


Compartir