Reunió informativa etapa diocesana del Sínode

Els preveres i diaques dels arxiprestats de Noguera i Urgell Mitjà van ser convocats pels seus respectius arxiprestos Mn. Joan Pujol i Mn. Ramon Balagué,  a una reunió que va tenir lloc el dimarts 30 de novembre al Sant Crist de Balaguer. Amb un ordre del dia que tenia com a punt fonamental informar i dialogar sobre l’etapa diocesana del Sínode que té lloc al Bisbat d’Urgell i en aquesta primera fase sinodal. Per explicar i informar d’aquest tema es va fer present Mn. Antoni Elvira, Responsable diocesà per al Sínode a Urgell i Vicari de Pastoral. A la reunió i van assistir la gairebé totalitat de preveres i diaques dels dos arxiprestats que conformen la Circumscripció segona del Bisbat.

Després dela salutació entre els assistents i el res de les Laudes, en la festa de l’apòstol sant Andreu va començar l’exposició de Mn. Elvira, qui va anar desgranant tot allò que fa referència al Sínode i a la tasca de les parròquies en la fase diocesana. Va subratllar la necessitat de motivar i acompanyar a creients i no creients que vulguin participar, de crear un espai de trobada no només en els Consells Parroquials, les entitats pastorals i els fidels creients, sinó buscar l’opinió i la participació de altres àmbits de la població (migrants, altres confessions religioses, marginats,…). També va presentar d’una manera pedagògica la temporalitat del treball que cal fer, així com el bloc dels deu nuclis temàtics i les possibles preguntes per aprofundir amb els participants en l’etapa diocesana, també el breu qüestionari que s’ha elaborat des de la Comissió Diocesana del Sínode. Com a eina de recursos aquesta Comissió ofereix documentació i altres materials que es podran trobar en un enllaç de la web del Bisbat i que s’anirà actualitzat periòdicament.

Tot seguit es va obrir un llarg moment per poder participar els assistents i una mica poder exposar tot allò que volien compartir o preguntar de l’etapa de la consulta diocesana en les seves respectives parròquies, va ser un moment molt ric en aportacions i suggerències per fer arribar a la Comissió Diocesana i a la resta de companys. Abans d’acabar la trobada hi va temps per informar de: Reunió del Consell presbiteral i arxiprestos el 7 octubre, reunió del consell Pastoral diocesà el 13 novembre, recés d’Advent al Sant Crist el 18 desembre, recés de Nadal pels preveres el 20 desembre al Sant Crist i la felicitació de la Cúria al Sr. Bisbe i homenatge a Mons. Joan Martí Alanis el 24 desembre a La Seu d’Urgell. També es va informar dels seminaristes diocesans i la seva situació pastoral i acadèmica.

Abans d’acabar la reunió i poder compartir el dinar, va tenir lloc el res de la pregària a l’Esperit Sant per al procés sinodal i l’Àngelus.

Compartir