Reunió dels Arxiprestos de la Diòcesi

El dia 23 d’abril a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària dels Arxiprestos de la Diòcesi presidia per l’Arquebisbe Joan-Enric i els Vicaris Generals i Episcopal.

Mn. Joan Antoni Mateo, Arxiprest del Pallars Jussà, presentà als Arxiprestos un interessant i profund resum sobre la nova exhortació apostòlica del Papa Francesc “Gaudete et Exsultate”, “Alegreu-vos-en i celebreu-ho”. Aquest és el cinquè document del magisteri del papa Francesc i recull els pensaments del Pontífex sobre la crida a la Santedat en el món contemporani. Al llarg del document, Francesc recorda que ≪per a ser sants no és necessari ser bisbes, sacerdots, religioses o religiosos≫ i afegeix que ≪tots estem cridats a ser sants, vivint amb amor i oferint el propi testimoni en les ocupacions de cada dia, allà on es troba cadascú≫. En aquest sentit, el papa Francesc enumera cinc grans ≪expressions d’amor a Déu i a l’altre≫ com a signes de santedat en el món actual: perseverança, alegria, audàcia, comunitat i pregària constant. Al llarg del text, el papa Francesc recorda que cal viure ≪un camí sencer de santificació≫ per tal de concebre la totalitat de la vida com a missió i alhora ens convida a veure les benaurances com el ≪carnet d’identitat del cristià≫. Francesc també fa una crida a la mansuetud, la ≪pobresa interior de qui diposita la seva confiança només en Déu≫.
A continuació el Sr. Arquebisbe, conjuntament amb els Arxiprestos, i tal com s’havia demanat a la darrera reunió, aprofundí en tema de la formació permanent dels preveres repassant les iniciatives presents a la Diòcesi i escoltant els suggeriments que els Arxiprestos li feren per tal de continuar amb aquesta formació i millorar-la, amb especial atenció als preveres de mitja edat (amb uns quants anys de ministeri sacerdotal) i els preveres grans. S’insistí en la necessitat d’aprofundir de cara al curs pastoral vinent en la crida que el Papa Francesc ens fa sobre dos grans conceptes: el discerniment i l’acompanyament.
Tot seguit, Mn. Josep M. Mauri, Vicari General, i Director del Museu Diocesà d’Urgell, presentà als Arxiprestos una acurada informació de l’estat actual del Museu Diocesà pel que fa la restauració de les peces que l’integren i les perspectives de millora i projectes de futur.

Finalment, Mn. David Codina, informà als Arxiprestos de la resolució d’inscripció de Ministres de Culte al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia i del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal i les seves implicacions per a l’Església.

Un dinar de germanor a la Residència del Seminari Diocesà d’Urgell per festejar conjuntament amb els Mossens que hi resideixen la jornada de St. Jordi clogué la reunió.

Compartir