Reunió dels Arxiprestos de la Diòcesi

La tarda del dia 23 d’octubre va tenir lloc a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell la reunió ordinària dels Arxiprestos de la Diòcesi sota la presidència de l’Arquebisbe Joan-Enric Vives i el Consell episcopal.
En aquesta ocasió s’hi feren presents els nous delegats diocesans de família i vida, Mn. Josep Montoya, diaca permanent d’Urgell i la seva esposa Sra. Conxita Salvadó. Els nous delegats, després d’agrair la tasca de l’anterior delegat, Mn. Joan Antoni Mateo, van presentar als Arxiprestos un decàleg de prioritats de la delegació:
  1. La Delegació ha de dur a terme una pastoral evangelitzadora que aflori les famílies cristines de la nostra diòcesi.
  2. Una Delegació d’acompanyament espiritual.
  3. )Lloc d’encontre de grups de formació i reflexió.
  4. Educadora i formadora de futurs matrimonis cristians en la seva dimensió, afectiva, convivencial, sexual i educadora dels seus fills.
  5. Que promogui les famílies com a capital social, valor social, testimonis enmig del nostre món.
  6. Promoure les trobades de famílies, amb colònies, pasqües familiars i altres.
  7. Una delegació d’acompanyament i acolliment a parelles ferides que es plantegen la nul·litat, mares solteres sense batejar fills, reconciliacions i mediacions.
  8. Amb una pastoral d’atenció a les possibles famílies pobres o necessitades, d’acord amb la delegació de Càritas
  9. D’entesa i coordinada en el que calgui, amb les delegacions de Joventut i catequesi. Els fills de les nostres famílies mereixen una atenció a part.
  10. Oferir col·laboració a les escoles cristianes de la nostra Diòcesi amb entesa amb la delegació d’ensenyament.
Els nous delegats van presentar als Arxiprestos les 3 prioritats immediates que vol posar en marxa la Delegació: oferir als matrimonis una millor preparació per a contraure el matrimoni oferint uns diàlegs de preparació a partir del testimoni engrescador d’altres matrimonis formats, seguint la demanda del Papa Francesc en la seva exhortació postsinodal Amoris Laetitia. La segona prioritat és consolidar el grup “Evangeli.com” amb trobades de matrimonis a diferents llocs del Bisbat. I la tercera és iniciar un projecte nou d’acolliment a les famílies que puguin estar passant per moments de dificultat. Un diàleg ric amb els Arxiprestos i els delegats va encoratjar i animar aquesta temàtica.
A continuació els Arxiprestos van aprofundir en algunes orientacions en l’administració dels sagraments de la iniciació cristiana a menors, sobretot si hi desacords greus entre els pares o tutors, i també van concretar el calendari de les sessions formatives pels Arxiprestats del Dr. Francesc Torralba, encarregat de la formació permanent a la Diòcesi d’Urgell.
Compartir