Reunió dels Arxiprestos de la Diòcesi

El dia 21 de maig al matí, l’Arquebisbe d’Urgell amb el seu Consell episcopal, es va reunir telemàticament amb tots els Arxiprestos de la Diòcesi, i es va afegir a la reunió el Delegat diocesà per als Assumptes econòmics, Sr. Carles Martín.

Cada un d’ells va poder comunicar el moment que viu cada Arxiprestat, especialment per part dels preveres i diaques, les comunitats de vida consagrada i molt especialment els serveis de caritat envers els necessitats, les Càritas de l’Arxiprestat i parroquials. També l’Arquebisbe va suggerir algunes mesures per al desconfinament de la situació de l’estat d’alarma que estem vivint, i es van fer diverses propostes per a les futures celebracions de les primeres comunions i les Confirmacions, esperant que les circumstàncies ho foran favorable a partir de finals de juny-juliol i, en tot cas, els inicis de la tardor. 

També els Arxiprestos van donar el seu parer favorable a fer entre els preveres i diaques una aportació a Càritas Diocesana, donat l’increment de peticions d’ajuda que estan atenent en l’actualitat i possiblement en el futur immediat. Especialment preocupa la situació de persones en situació il·legal. Seria un signe de compartició de bens i de caritat fraterna. 

També es procurarà celebrar la Càtedra de pensament cristià de forma telemàtica i es posposa l’edició d’aquest any per al 2021.

El delegat diocesà per als Assumptes econòmics aportà informacions detallades sobre el resultat positiu de les declaracions de la renda en favor de l’Església catòlica, l’ampliació molt favorable per a les desgravacions dels donatius destinats a l’Església catòlica i de la necessitat que les parròquies i la Diòcesi duguin a terme una major conscienciació dels fidels sobre les necessitats econòmiques que s’han creat a causa de la pandèmia.

Compartir