Reunió dels Arxiprestos d’Urgell

Els Arxiprestos d’Urgell presidits per l’Arquebisbe Joan-Enric van tenir la seva reunió ordinària el dia 8 de febrer de forma telemàtica. Després de la pregària inicial Mons. Vives va informar de les darreres notícies de la Diòcesi des de la darrera reunió que havia estat al mes de novembre passat. En concret, va encomanar l’ànima dels preveres traspassats des de la darrera reunió, Mn. Jaume Vila, Mn. Ramon Clua i Mn. Albert Llanes, i va encomanar ben especialment els malalts i totes les víctimes de la pandèmia, especialment la mare de Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal i la germana de Mn. Jordi Vásquez. Va anunciar la incorporació d’un nou seminarista al Seminari diocesà d’Urgell, el jove David Gisbert Fosch, originari de Sanaüja, i va informar sobre diverses publicacions recents: el comentari al salms de Quaresma de Mn. Ramon Sàrries, Arxiprest d’Andorra i biblista; un fulletó que s’està preparant sobre els sants i beats d’Urgell que ha estat confeccionat per Mn. Joan Pujol, Arxiprest de Noguera i Rector de Balaguer, i el llibre que ha publicat la Diòcesi de Solsona sobre el qui en fou bisbe Mons. Jaume Traserra.

Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal de Pastoral, va exposar breument la receptiu dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense, que s’ha vist afectada per la pandèmia actual i que va comptar amb la celebració d’una Eucaristia solemne el passat dia 21 de gener a Tarragona per clausurar aquest 25è aniversari i a la qual hi van assistir des d’Urgell el Sr. Arquebisbe, Mn. Antoni Elvira, Mn. Ramon Sàrries, Mn. David Codina i la Sra. Teresa Cabanas. L’Eucaristia va cloure amb la presentació del document dels bisbes de Catalunya “Esperit, cap on guies les nostres esglésies? Als vint-i-cinc anys del Concili Provincial Tarraconense del 1995” que és una orientació pastoral que es mou entre el magisteri del Concili Vaticà II, els ensenyaments del Papa Francesc –Evangelii gaudium– i les resolucions del Concili Provincial Tarraconense de 1995. També Mn. Antoni va informar sobre el Postcongrés de Laics que va tenir lloc a Madrid el febrer del 2020 i del qual ara se n’han recollit les intervencions en un document titulat “Envers un renovat Pentecostés”, que ha estat enviat per ser treballat pels laics d’Urgell que van participar al Congrés a Madrid el febrer del 2020 i tots aquells que s’hi vulguin afegir.

El Sr. Arquebisbe va informar els Arxiprestos que per tal de preparar la Quaresma 2021 i donades les circumstàncies actuals s’han programat una sèrie de conferències espirituals per als propers dies 15, 16 i 17 de febrer a càrrec del P. Provincial Eduard Rey, caputxí, President de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). Serà una bona manera de preparar els esperits per a la Quaresma que s’acosta. També, adreçat als laics, hi haurà un Recés el proper dissabte dia 13 de febrer que serà predicat per l’Arquebibse d’Urgell i en el qual hi participaran especialment les Verges Consagrades de tota Espanya.

Mn. Ignasi Navarri, Vicari General, va presentar als Arxiprestos l’Any Jubilar de St. Josep en ocasió del 150è aniversari de la declaració de Sant Josep com a Patró de l’Església Universal (8 desembre 2020- 8 desembre 2021). Es van oferir una sèrie d’iniciatives concretes parroquials per tal de poder viure aquest Any Jubilar malgrat la pandèmia.

Mn. David Codina, Delegat de pastoral familiar, va presentar l’Any “Familia Amoris Laetitia” que el Sant Pare ha convocat i que s’inaugurarà el 19 de març 2021, cinquè aniversari de la publicació de l’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia, i es clourà el 26 de juny 2022, coincidint amb la Xª Trobada Mundial de les Famílies a Roma amb el Papa. Aquesta iniciativa la va comunicar el papa Francesc durant la pregària de l’Angelus el dia de la festa de la Sagrada Família i vol arribar a totes les famílies del món a través de propostes espirituals, pastorals i culturals que es realitzaran a les parròquies, diòcesis, universitats, moviments i associacions. L’objectiu és oferir a l’Església oportunitats de reflexió i aprofundiment per viure concretament la riquesa de l’Exhortació Amoris Laetitia. Ja està actiu el web www.amorislaetitia.va amb molta informació.

Finalment es va informar sobre el 50è aniversari de l’ordenació episcopal de Mons. Joan Martí Alanis del qual el passat 31 de gener de 2021 s’esqueia el dia exacte i amb motiu del qual es va celebrar una Eucaristia a la Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell presidida pel Sr. Arquebisbe i que va comptar amb l’assistència de força fidels malgrat les restriccions sanitàries actuals. També, en ocasió d’aquesta efemèride, la Delegació de Mitjans de comunicació del Bisbat va editar un vídeo que podeu veure en el següent enllaç: https://youtu.be/rXZUTXJJ258

Per últim es va informar els Arxiprestos sobre alguns aspectes pràctics de funcionament de la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer i de la repercussió que ha tingut la pandèmia actual pel que fa al seu funcionament. Es va acordar que les conferències formatives pels Arxiprestats del Dr. Francesc Torralba siguin aquest any en modalitat telemàtica i tinguin lloc els propers dies 1 de març sobre l’encíclica Fratelli tutti i el proper dia 3 de maig sobre l’encíclica Amoris Laetitia. També es va acordar que el proper dia 10 de juny tingui lloc l’edició de la Càtedra de Pensament Cristià en format online amb el tema El poder de les biotecnologies. Discerniment ètic.

Compartir