Reunió dels Arxiprestats de Noguera i Urgell mitjà

El 28 de setembre de 2021 es van reunir al Sant Crist de Balaguer, els preveres i diaques dels dos arxiprestats de la zona sud del Bisbat. Van animar i coordinar la trobada els dos arxiprestos, Mn. Ramon Balagué i Mn. Joan Pujol. Una trobada que es va iniciar amb la pregària de Laudes.

Com a primer moment es va fer una ullada als nomenaments parroquials, que han portat un seguit de canvis a les parròquies de la Noguera. Després es va fer una reflexió ben participada per part dels mossens del tema central de la trobada que era l’atenció pastoral a les parròquies petites i grans dels dos arxiprestats. Una posada en comú que va oferir una radiografia de la tasca pastoral i evangelitzadora que es duu a terme, sense descuidar les dificultats però també els encerts que hi havia en els àmbits de la Catequesi Parroquial, de les celebracions religioses amb Missa o amb Celebració de la Paraula. També dels sagraments, de l’acció caritativa i social, de la pastoral juvenil, de l’acompanyament de les realitats com els esplais, l’escoltisme -aquí es va recollir un prec fet per la darrera Assemblea de la FEMN a Penelles que demanava, en la mesura de les possibilitats, una presència del consiliari o de l’animador de la fe en aquells esplais i agrupaments on no hi havia presència-. Sense descuidar la tasca de fer costat a la gent gran en residències i en les seves llars.

Un ric diàleg que va aportar opinions, propostes, queixes i sobretot la necessitat de potenciar la tasca dels laics, uns laics que han de ser més protagonistes en la vida pastoral i parroquial, una opció que permetria una millor atenció en molts àmbits de les comunitats parroquials, sense defugir la feina i l’acompanyament que han de fer els mossens. Abans d’acabar la reunió hi va haver un punt d’informacions: publicació del darrer Butlletí de l’Arxiprestat de la Noguera, els propers exercicis espirituals a celebrar a la Casa d’espiritualitat del Sant Crist els dies 18 al 22 d’octubre, algunes publicacions que s’han editat a l’arxiprestat Noguera (Temples de la parròquia de Balaguer, Mes de Maria amb les Advocacions a la Mare de Déu de l’arxiprestat de Noguera i el fulletó amb la vida dels 10 beats màrtirs fills de l’arxiprestat de Noguera). També està a la impremta un llibret amb la notícia de les 110 esglésies, ermites, capelles i oratoris de l’arxiprestat de Noguera.

Finalment es va parlar del Sínode dels Bisbes del proper 2023 amb el suggerent títol de: “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”, compartint el que s’havia llegit i s’havia publicat i amb ganes de participar en la consulta que es pensa portar a terme al nostre bisbat. 

A les 13.30h es va acabar la reunió amb una proposta de fer més endavant una sortida de convivència per part dels preveres dels dos arxiprestats i el res de l’Àngelus. Tot seguit es va compartir un animat dinar, on es va aprofitar per poder compartir notícies i vivències, tot en un clima de companyonia i amistat.

Compartir