Reunió del XXXIXè. Consell Diocesà de Càritas d’Urgell

El dia 13 de desembre, festivitat de Santa Llúcia, va tenir lloc al Centre de Càritas Sant Domènec de Balaguer la reunió del Consell Diocesà, presidit pel seu president, Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell, i amb la presència dels membres de Càritas Diocesana i de les diferents Càritas Parroquials.

Després de l’acollida, el Consell s’inicià amb la pregària dirigida pel Delegat Episcopal que féu present als assistents el llibret de les “Prioritats Pastorals de la Diòcesi d’Urgell 2014-2015” on també hi ha un bloc dedicat a la caritat sol·licita pels pobres i necessitats, el quart.

El Secretari general ha presentat el nou director de Càritas Parroquial de Balaguer, Sr. Miquel Trilla i s’ha acomiadat amb un reconeixement per la seva tasca en els darrers vuit anys, el Sr. Joan Rúbies, amb un agraïment explícit per part de l’Arquebisbe.

Després, l’Arquebisbe va adreçar unes paraules als assistents, on també va incidir en la necessitat de la tasca de Càritas en la nostra societat i en la nostra Església diocesana, tot agraint l’esforç i la feina que es fa des de les diferents Càritas Parroquials. Va fer una introducció i una breu reflexió sobre el llibret de Prioritats pastorals 2014-2018 que ha editat el Bisbat, i que és una eina per a aprofundir, encara més, la tasca que ha de fer tota l’Església Diocesana. Llegida i aprovada l’acta del darrer consell, es va presentar la Campanya Institucional que ens acompanyarà els propers tres cursos, amb el lema central de “Estima i viu la Justícia” que per aquest curs 2014-2015 porta també com a subtítol de “Què fas amb el teu germà?“.

Després el Secretari General, Sr. Carles Martín i la Directora del Centre Sant Domènec, Sra. Marta Fortuny, van desplegar els diferents punts de l’ordre del dia, que van estar exposats als presidents, directors i directores de la majoria de les càritas parroquials que s’hi havien fet presents. Així es va presentar el pla d’acció de la Càritas Diocesana. Un altre punt destacat va ser el Pla estratègic de Càritas d’Urgell per al període 2015-2017, amb una acurada explicació del seu contingut i del seu desplegament. També es va donar detallada informació de l’estat en què es troba el projecte Nougrapats i també del contingut de la Llei de Transparència i Mecenatge que també afectarà Càritas i la seva administració. Amb una pregària d’acció de gràcies a la Mare de Déu es va cloure la sessió.

img 283112img 2840

Compartir