Reunió del “Consejo de Economia” de la Conferència Episcopal Espanyola

El Bisbe Joan Enric Vives com a membre del Consejo de Economía de la Conferència Episcopal Espanyola va assistir el dia 8 de juliol a la seva reunió ordinària que va tenir lloc a la seu de la CEE de Madrid. Els temes de revisió del repartiment del Fons Comú Interdiocesà, obres i altres assumptes de seguiment van ser tractats dins l’ordre del dia. LKa reunió va ser presidida pel Cardenal Antonio Mª Rouco, President de la CEE i hi van assistir tots els seus membres.
Compartir