Reunió del Consell Rector de Càritas Diocesana

El dissabte 16 de novembre va tenir lloc a la Casa del Bisbat, el 36è. Consell Diocesà de Càritas del Bisbat d’Urgell. Amb l’assistència de l’Arquebisbe d’Urgell, el Director Sr. Josep Casanova i la majoria dels presidents i directors/es de les Càritas parroquials que formen part del Consell.

Després de la pregària inicial, la lectura i aprovació de l’acta de la darrera sessió del Consell, es van desenvolupar els diferents punts de l’ordre del dia. El Sr. Casanova va exposar les xifres dels diferents projectes que porten a terme la Càritas Diocesana i les Parroquials, unes xifres que mostren un augment de les persones ajudades i dels recursos econòmics emprats.

Es va apuntar vers la necessitat de poder renovar o canviar els dos membres de la Comissió Permanent que designa el Consell Rector, aquest tema queda ajornat pel proper Consell. Tot seguit es va presentar la Campanya Institucional per aquest Nadal “Nadal. És temps d’esperança” i també per al proper Corpus, una campanya que té com a fil conductor l’esperança, entre els materials presentats hi havia, un curs més, la carpeta educativa.

Després es va presentar l’esborrany del Pla Estratègic pel proper trienni 2014-2016 amb quatre eixos vertebradors de la tasca de Càritas al nostre bisbat: l’acolliment, les persones, la missió i la comunicació, amb tot un seguit de reptes per fer i dinamitzar la feina que es fa.

Per últim es van presentar als consellers dues propostes de projectes per als propers anys: un projecte d’inserció laboral i un projecte d’atenció a transeünts.

Compartir