Reunió del Consell Presbiteral i els Arxiprestos a La Seu d’Urgell

El dia 8 d’abril a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Presbiteral i els Arxiprestos de la Diòcesi d’Urgell. Presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric va comptar amb la presència de la pràctica totalitat de Consellers.

La reunió es va iniciar-se amb la pregària de l’Hora Menor i unes paraules de salutació del Sr. Arquebisbe que va donar als Consellers una sèrie d’informacions diocesanes. Es va aprovar l’Acta de la sessió anterior i es va treballar primer en plenari i després per grups el qüestionari de la segona fase del treball per al Sínode sobre la sinodalitat, que tindrà lloc a l’octubre de 2024. Mn. Antoni Elvira va iniciar la reflexió, explicant el calendari i reprenent el que el Secretariat del Sínode va enviar fa uns mesos perquè fos treballat a les Diòcesis. Quatre grans qüestions va motivar la reflexió i aportacions dels preveres del Consell de Presbiteri que es van debatre en un ampli espai de participació i diàleg sinodal. El resultat, amb altres aportacions, s’enviarà a la Secretaria del Sínode a través de l’equip de treball de la CEE.

El Sr. Arquebisbe va animar els Consellers a participar el proper diumenge dia 14 d’abril en l’Eucaristia on 13 laics del Bisbat, que s’han anat preparant al llarg de tot un curs personalment pel Sr. Arquebisbe i pel Vicari episcopal, Mn. Antoni Elvira, rebran els ministeris de lector i acòlit.

Els Consellers i Arxiprestos van reflexionar i oferir el seu parer sobre diverses qüestions relaciones amb el patrimoni diocesà on es va destacar el gran esforç que des de la Delegació diocesana s’està fent per conservar el Patrimoni però també les dificultats que comporta. Va presentar la reflexió el Vicari General i Director del Museu diocesà, Mn. Josep M. Mauri, que assumeix la Delegació diocesana de Patrimoni, i la tècnica en conservació i restauració del Museu diocesà d’Urgell, Sra. Teresa Font. Van presentar als Consellers les principals intervencions patrimonials que des de la Delegació de Patrimoni s’estan impulsant així com les actuacions previstes al Museu diocesà. El Consell va aprovar que es fes una enquesta senzilla als Rectors per conèixer les peces mobles de les Parròquies.

Un moment intens i joiós de la celebració del Consell fou l’Eucaristia viscuda a l’església del Seminari diocesà en la solemnitat traslladada litúrgicament de l’Anunciació del Senyor.

A la tarda els Arxiprestos es reuniren amb el Delegat per als assumptes econòmics del Bisbat d’Urgell, Sr. Carles Martín Neira, i van tractar diversos aspectes sobre l’economia diocesana i parroquial, amb especial atenció a les exigències de la “compliance”, transparència i gestió econòmica de les parròquies, així com la revisió i millora dels comptes parroquials de l’any 2023.

Finalment, els Arxiprestos acordaren fer una sortida de fraternitat sacerdotal a Tortosa els dies 17 i 18 de juny i proposaren la participació diocesana en el Jubileu a Roma previst per a l’any 2025 amb un pelegrinatge a decidir més endavant.

Compartir