Reunió del Consell Presbiteral i els Arxiprestos a La Seu d’Urgell

El dia 30 d’octubre a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Presbiteral i els Arxiprestos de la Diòcesi d’Urgell. Presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i pel Secretari del Consell, i va comptar amb la presència de la pràctica totalitat de Consellers.

La reunió va iniciar-se amb la pregària de l’Hora Menor i unes paraules de salutació del Sr. Arquebisbe que va informar els Consellers sobre l’estat de salut dels preveres malalts del Bisbat. També l’Arquebisbe va informar de l’inici del curs 2023-2024 al Seminari diocesà i Interdiocesà així com la possible pròxima vinguda de 3 preveres “Fidei Donum” al Bisbat. També els Consellers van rebre informació sobre la Visita del Secretari d’Estat, Em. Card. Pietro Parolin al Principat d’Andorra i a la Diòcesi els passats dies 7 i 8 de setembre.

A continuació el Vicari de Pastoral, Mn. Antoni Elvira, i encarregat diocesà del Sínode a Urgell, va presentar el Sumari de la Síntesi de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes que va tenir lloc a Roma dels dies 4 al 29 d’octubre amb les seves tres parts: el rostre de l’Església sinodal, Tots deixebles, tots missioners i teixir lligams, construir comunitat.

Es va oferir informació del curs 2023-2024 de l’Escola Diocesana de Formació permanent del Bisbat d’Urgell, amb els dos cursos que ofereix: el Curs Bàsic, el Credo; i el Curs d’Aprofundiment, enguany sobre “Els Profetes”, i “les confessions cristians i l’ecumenisme”.

També es va informar sobre la formació que estan rebent 16 laics (8 homes i 8 dones) del Bisbat com animadors de pastoral que està previst que properament puguin rebre els ministeris de lector i acòlit acompanyats personalment pel Sr. Arquebisbe i pel Vicari, Mn. Antoni Elvira.

Els Consellers i Arxiprestos van reflexionar i oferir el seu parer sobre diverses qüestions relaciones amb el patrimoni diocesà en un clima de diàleg i sinodalitat on es va destacar el gran esforç que des de la Delegació diocesana s’està fent per conservar el Patrimoni però també les dificultats que comporta.

Un altre tema que el Consell analitzà fou el de la iniciació a la fe i la catequesi per als infants i adolescents amb la proposta d’oferir provisionalment una publicació diocesana de Materials per a les sessions catequètiques de tercer i quart any de catequesi.

Els Arxiprestos també reberen informació sobre les sessions formatives pels Arxiprestats del Dr. Francesc Torralba.

Finalment, els Consellers i Arxiprestos reberen  informació sobre el darrer informe publicat per part del Defensor del Pueblo.

Un moment intens i joiós de la celebració del Consell fou l’Eucaristia viscuda a l’església del Seminari diocesà.

Compartir