Reunió del Consell Presbiteral i els Arxiprestos

El dia 31 de maig va tenir lloc de forma telemàtica la reunió ordinària del Consell Presbiteral d’Urgell amb els Arxiprestos. Van presidir la reunió l’Arquebisbe Joan-Enric i els Vicaris. La reunió va començar amb una pregària inicial en la festa litúrgica de la Visitació de Maria i es van encomanar ben especialment totes les víctimes de la pàndemia i algunes informacions sobre la Diòcesi que va oferir el Sr. Arquebisbe.

El Director voluntari de Càritas Diocesana Sr. Josep Casanova, va presentar l’actuació duta a terme des dels inicis de la pandèmia, al març de 2020, amb l’increment que ja Càritas ha anat explicant al llarg d’aquests mesos amb col·lectes especials, aportacions de donatius i aportacions dels sous dels sacerdots durant més de sis mesos. Això ha significat que s’han incrementat les ajudes en un 50% més, i que s’han mantingut tots els serveis actius per més que la no presencialitat cosa que ha motivat una nova creativitat per a arribar als més vulnerables. Durant l’any 2020 a Càritas d’Urgell s’ha atès 1.109 llars i 2.583 beneficiaris d’aquestes llars, un 8% més que l’any anterior. Un 25 % de les persones ateses per Càritas d’Urgell no havien acudit mai a Càritas anteriorment. La pandèmia ha augmentat la precarietat laboral ja existent (ERTOS, acomiadaments, destrucció de llocs de treball), només un 9% de les persones ateses per Càritas d’Urgell tenen ingressos per un lloc de treball respecte al 15% de l’any anterior. S’ha atès majoritàriament famílies amb fills o monoparentals en un 63%. Durant els primers moments de la crisi del COVID-19, el nombre de peticions d’ajuda, es va veure augmentat i es va mantenir durant tot l’any. A Càritas d’Urgell s’han destinat 284.809 € en ajudes socials directes, un 67,55% més respecte del 2019.

A continuació el Delegat diocesà de Litúrgia, Mn. Emili Villegas, va presentar als Consellers la carta apostòlica del Papa Francesc: “Spiritus Domini” sobre l’accés de les dones al ministeri instituït de lector i acòlit. Mn. Emili va desglossar com la Carta d’11 de gener de 2021 que el Papa Francesc envià al Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la fe sobre l’accés de les dones als ministeris de lectorat i acolitat és una bona hermenèutica interpretativa del document “Spiritus Domini” que segons el mateix Papa diu “fa més efectiva en l’Església la participació de tots en l’obra d’evangelització”. El “sacerdoci baptismal” i el “servei a la comunitat” representen els dos pilars en els que es basa la institució dels ministeris.

Tot seguit Mn. Antoni Elvira, Vicari de Pastoral, va presentar la carta apostòlica “Antiquum ministerium” sobre el ministeri laïcal del catequista. Es va deliberar sobre les implicacions concretes d’aquests dos textos a la Diòcesi i es va dedicar un diàleg fructífer per parlar sobre la catequesi al Bisbat i els seus reptes i oportunitats.

El Sr. Arquebisbe va presentar l’itinerari sinodal aprovat pel Sant Pare Francesc per a la XVIª Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que ha de tenir lloc a l’octubre de 2023 amb el tema: «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió». Mons. Vives va explicar sobre les 3 fases del Sínode:

  1. L’obertura serà al Vaticà els dies 9-10 d’octubre de 2021 i a cada Església particular el 17 d’octubre de 2021. D’octubre 2021 a abril 2022 serà el treball a les Esglésies particulars i altres realitats eclesials. L’objectiu és la consulta al Poble de Déu per tal que el procés sinodal es realitzi en l’escolta a la totalitat dels batejats. S’enviarà un Document preparatori, acompanyat d’un Qüestionari i un Vademecum amb propostes per a realitzar la consulta a cada Església particular. Fins l’octubre de 2021, cada bisbe nomenarà un responsable diocesà (equip) de la consulta sinodal, que pugui ser punt de referència i enllaç amb la Conferència Episcopal. I també a la Conferència Episcopal hi haurà un responsable (equip) que pugui ser referent i enllaç amb els responsables diocesans. La consulta a les Diòcesis es desenvoluparà a través dels òrgans de participació previstos en el dret. I es clausurarà amb una reunió pre-sinodal, que serà el moment culminant del discerniment diocesà. I se n’enviaran les conclusions.
  2. Després s’obrirà un període de discerniment dels pastors de la Conferència Episcopal, perquè escoltin el que l’Esperit ha suscitat a les Esglésies. Es redactarà una síntesi i s’enviarà a la Secretaria General del Sínode amb les aportacions diocesanes. La Secretaria General del Sínode redactarà un primer Instrumentum Laboris, setembre de 2022.
  3. Del setembre 2022 al març de 2023 es dialogarà a nivell continental sobre el text del primer Instrumentum Laboris, que després es publicarà i enviarà. Cada Reunió Internacional de Conferències Episcopals nomenarà així mateix un responsable que pugui ser referent i enllaç tant amb les Conferències Episcopals com amb la Secretaria General del Sínode, abans de setembre de 2022. I tindrem un document final, que s’enviarà a la Secretaria General al març de 2023 i la Secretaria procedirà a la redacció del segon Instrumentum Laboris, abans de juny de 2023.
  4. I a l’octubre de 2023 tindrà lloc la fase de l’Església Universal. I se celebrarà el Sínode dels Bisbes a Roma.

Altres informacions que els Consellers van rebre van ser sobre la Fundació Fiella de Tremp, la gestió de l’Hotel Santuari de la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer i la presentació de les dades sacramentals estadístiques del 2020.

Compartir