Reunió del Consell Presbiteral d’Urgell

El dia 27 d’octubre l’Arquebisbe d’Urgell va presidir amb el Secretari Mn. David Codina la reunió ordinària del Consell Presbiteral d’Urgell a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell a la qual assistiren la quasi totalitat dels Consellers.

El tema central de la reunió fou la presentació de les 4 Prioritats Pastorals que conformaran el nou pla pastoral de la Diòcesi d’Urgell que l’Arquebisbe d’Urgell està preparant (prioritats a manera de Pla Pastoral per als anys 2014-2018) i que veurà la llum en el proper Advent. Els Consellers reberen de l’Arquebisbe un primer document-esborrany que enriquiren amb els seus suggeriments i aportacions en el que suposà un fratern i ric diàleg pastoral entre els Consellers, mostra de la sinodalitat i corresponsalitat del Consell de Presbiteri.

Es varen tractar també els temes següents: la presentació del curs 2014-2015 del Seminari Major diocesà d’Urgell a càrrec del Rector del Seminari i Vicari General, Mn. Ignasi Navarri; l’Any de la Vida consagrada, a càrrec del Delegat diocesà de Vida Consagrada, Mn. Jaume Vila; les VII Jornades de Formació per a catequistes organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi que van tenir lloc a Andorra la Vella els dies 24 al 26 d’octubre per part del Delegat de catequesi i Vicari episcopal Mn. Antoni Elvira; la recent concessió del títol de Basílica Menor al Santuari de la Mare de Déu de Núria; els testaments atorgats davant rector i la seva protocol·lització notarial, entre altres.

Durant la celebració del Consell els preveres celebraren junts l’Eucaristia a la Capella del Seminari diocesà pregant pels sacerdots malalts i van tenir un dinar fratern al Seminari.

consellpresbiteral

Compartir