Reunió del Consell Presbiteral d’Urgell amb els Arxiprestos

Dimecres dia 28 d’octubre va tenir lloc a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell la reunió ordinària del Consell Presbiteral d’Urgell que en aquesta ocasió fou conjunta amb els Arxiprestos de la Diòcesi. Presidí la reunió l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives. Amb el Secretari Mn. David Codina, i hi assistiren la totalitat dels Consellers i Arxiprestos.

La reunió s’inicià amb la pregària en record dels preveres difunts des de la darrera reunió del Consell de Presbiteri: Mn. Jaume Armengol, Mn. Agustí Romero, Mn. Fermí Casal i Mn. Josep Mas. Seguidament l’Arquebisbe donà la benvinguda als Consellers i informà sobre les darrers notícies que han suposat un goig per a la Diòcesi: l’ordenació d’un nou diaca, Mn. Gabriel Casanovas; la futura ordenació d’un nou diaca permanent, Sr. Antoni Baldomà i la consagració com a Verge d’Anahí Biorci.  També informà sobre el darrer Sínode dels Bisbes que s’ha clos a Roma subratllant la importància que el Papa Francesc ha volgut donar a aquest òrgan com a manifestació de la col·legialitat. Informà també dels darrers canvis al Tribunal diocesà, especialment pel que fa al nomenament del nou Vicari Judicial, Mn. Jaume Vila i el nomenament del nou Canonge Penitencier, Mn. Manuel Pal, entre d’altres informacions.

A continuació Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal de Pastoral, presentà la 4ª prioritat pastoral de la Diòcesi La caritat sol·licita pels pobres i necessitats, emmarcarla en la dinàmica d’evangelització a la qual el Papa Francesc ens anima. A continuació, el Delegat episcopal de Caritas diocesana, Mn. Jaume Mayoral, oferí una síntesi de l’aplicació concreta a Càritas diocesana d’Urgell i a les Càritas parroquials de les propostes i accions concretes que la 4ª prioritat suggereix. Oferí informació acurada sobre la campanya que Càritas diocesana d’Urgell ha engegat per ajudar els refugiats i que s’ha centrat en la recaptació econòmica que serà enviada a les Càritas que treballen directament amb els refugiats en els territoris. Fins al moment, s’han recollit uns 25.000 euros fruit de la generositat dels fidels.

Un altre punt de l’ordre del dia fou la preparació de l’Any de la Misericòrdia al Bisbat d’Urgell. Mn. Ignasi Navarri, Vicari General, presentà als Consellers unes propostes concretes per a les parròquies i equips formatius per tal de viure a nivell diocesà i parroquial aquest Any de la Misericòrdia i els Consellers les reflexionaren conjuntament aportant els seus suggeriments. També l’Arquebisbe preguntà el Consell sobre els temples diocesans on caldria obrir la porta de la misericòrdia en l’any jubilar.

La celebració de l’Eucaristia a la S.E. Catedral d’Urgell presidida per l’Arquebisbe Vives fou el moment més important de comunió eclesial de la Jornada on els Consellers i Arxiprestos pregaren per totes les intencions de la Diòcesi d’Urgell.

En acabar el dinar de germanor al Seminari diocesà, la reunió continuà amb una presentació del Motu Proprio Mitis iudex Dominus Iesus sobre els processos de nul·litat matrimonial i la seva aplicació a la Diòcesi d’Urgell per part de Mn. David Codina, el nou Defensor del vincle, i, una breu informació sobre l’estat del tribunal diocesà pel nou Vicari Judicial, Mn. Jaume Vila. També es concretaren les jornades de formació per Arxiprestats de la Diòcesi, amb la cooperació del Dr. Francesc Torralba, i altres informacions.

Finalment, els Consellers es traslladaren a l’Empresa d’inserció laboral “Nougrapats” que Càritas diocesana d’Urgell va inaugurar recentment a La Seu d’Urgell on foren rebuts pel Director de Càritas diocesana, Sr. Josep Casanova, que els explicà el funcionament de l’empresa i com ajuda en el treball de reinserció de persones sense recursos.

Compartir