Reunió del Consell Presbiteral a La Seu d’Urgell

El dia 7 de novembre a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Presbiteral de la Diòcesi d’Urgell. Presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i pel Secretari del Consell, i va comptar amb la presència de la pràctica totalitat de Consellers.

La reunió va iniciar-se amb la pregària de l’Hora Menor i unes paraules de salutació del Sr. Arquebisbe que va informar els Consellers sobre l’estat de salut dels preveres malalts del Bisbat així com de l’inici del curs 2022-2023 al Seminari Major d’Urgell, amb la incorporació de dos nous seminaristes, i informacions de la recent trobada de Rectors de Seminari a Madrid dels passats dies 4 al 6 de novembre.

El Vicari episcopal de Pastoral, Mn. Antoni Elvira, va presentar el curs 2022-2023 de l’Escola Diocesana de Formació permanent del Bisbat d’Urgell, amb els dos cursos que ofereix: el curs bàsic, d’introducció al Nou Testament i el Credo, i el Curs d’aprofundiment sobre l’espiritualitat cristiana. Es va parlar sobre la importància de l’Escola Diocesana de formació permanent i que cal oferir que alguns nous alumnes puguin prendre-hi part així com obrir-la, sense perdre la dimensió essencial de la presencialitat, a algun format online.

A continuació, el Sr. Arquebisbe va presentar una nova proposta formativa per al 2023 que seria la creació d’una Escola d’agents pastorals laics provinents de les parròquies que poguessin preparar-se específicament durant un curs per a presidir celebracions de la Paraula en absència de prevere. Es va presentar un projecte de temes que podria tractar aquesta Escola d’agents pastorals: l’Església ministerial, la Paraula de Déu, l’Eucaristia, el calendari litúrgic i la celebració litúrgica; la celebració en absència de prevere; la comunió i la sinodalitat; l’evangelització, etc. Els membres del Consell Presbiteral van fer les seves aportacions en un diàleg que va destacar la importància de trobar un equilibri entre la celebració del diumenge, dies Domini, i la necessitat d’anar catequitzant el Poble de Déu sobre la celebració de l’Eucaristia també entre setmana.

Posteriorment es van presentar als Consellers les principals novetats de la nova edició del Missal Romà que entrarà en vigor a partir del I Diumenge d’Advent, el proper 27 de novembre i quines són les principals novetats que incorpora la nova edició del Missal Romà.

Altres temes que els Consellers tractaren fou una proposta de modificació dels donatius per serveis de l’Església; la protecció dels menors en l’àmbit eclesial, i també la notícia que el Bisbat d’Urgell, el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i Benito Menni CASM, de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, havien signat el dia 24 d’octubre de 2022, un acord per al desenvolupament de serveis de salut mental, d’acord amb la iniciativa del Bisbat d’Urgell de posar al servei de la ciutadania de les comarques pirinenques i del Principat d’Andorra, els recursos que calen per a ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental, i les seves famílies.

Un moment intens i joiós de la celebració del Consell fou l’Eucaristia viscuda a l’església del Seminari diocesà.

Compartir