Reunió del Consell Pastoral Diocesà a La Seu d’Urgell

El dia 13 de novembre al Seminari diocesà d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà d’Urgell presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i per la Secretària del Consell, Sra. Ester Sibís.

La reunió va iniciar-se amb unes paraules de benvinguda del Sr. Arquebisbe i la pregària a l’Esperit Sant pel Sínode “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió” i la “Lectio Divina” del text de Fets dels Apòstols cap. 10, sobre Pere i Corneli.

Posteriorment, el Vicari Episcopal de Pastoral, Mn. Antoni Elvira, responsable del treball de la fase diocesana per al Sínode a Urgell, va presentar àmpliament la temàtica del Sínode convocat pel Papa Francesc i que es va inaugurar a la Diòcesi i a les parròquies el passat 17 d’octubre i que ja ha estat presentat al Consell Presbiteral i als Arxiprestos, així com també, objecte de la primera jornada de formació permanent per a preveres i diaques, el passat dia 8 de novembre, amb una conferència del Dr. Salvador Pié-Ninot sobre la temàtica de la sinodalitat.

Mn. Elvira va presentar una infografia amb les diverses etapes del Sínode que està previst que conclogui a Roma el 2023 amb el Document final, insistint que tota l’etapa preparatòria que es porta a les Diòcesis també forma part del Sínode i que aquesta ja és una primera gran novetat. L’etapa diocesana s’ha allargat fins al 15 d’agost de 2022 i és en aquest període quan els diversos grups parroquials, diocesans, moviment laïcals, delegacions, Càritas, etc. hauran de treballar intensament amb l’objectiu d’escoltar-se recíprocament i per començar un discerniment que ajudi a aprofundir sobre la participació de tots.

La pregunta fonamental que guia aquesta consulta al Poble de Déu és: En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots “caminen junts”:¿com és realitza aquest “caminar junts” en la pròpia Església particular? ¿Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el nostre “caminar junts”?

Per tal de treballar aquesta pregunta fonamental des de la Diòcesi d’Urgell s’ha enviat a les parròquies una sèrie de materials: cartell, estampa amb la pregària a l’Esperit Sant pel Sínode, i dos qüestionaris: un de més llarg, amb 10 nuclis temàtics per a aprofundir, i un de més abreujat, amb 3 preguntes bàsiques. Es busca que la sinodalitat comporti que tot el Poble de Déu estigui en camí junt, que cada membre pugui dur a terme el seu rol fonamental, unit als altres. Mn. Elvira també destacà com la finalitat del Sínode, i per tant d’aquesta consulta, no és produir documents sinó “fer que germinin somnis, suscitar profecies i visions, fer florir esperances, estimular la confiança, embenar ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una aurora d’esperança, aprendre els uns dels altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini les ments, enardeixi els cors, i doni força a les mans” (Document Preparatori n. 32).

El Sr. Arquebisbe insistí en la necessitat de fomentar el Consell Pastoral diocesà i els Consells pastorals parroquials com a òrgans previstos ja de participació i es va produir un fecund i ric diàleg entre els membres del Consell que van destacar les diferents temàtiques i accents que segons ells el treball sinodal hauria de tenir en compte. Tots els membres del Consell van rebre l’obsequi del Sr. Arquebisbe del llibre del Dr. Salvador Pié sobre “La Sinodalitat com a “caminar junts” en l’Església”.

Un altre tema que el Consell tractà fou la inauguració del curs al Seminari Major d’Urgell i al Seminari Major Interdiocesà de Barcelona. Enguany els seminaristes d’Urgell que han començat el curs són 5: Àlex Vargas i Jerrick Banzuela, que estan fent el curs de síntesi vocacional (o d’etapa pastoral), l’un a Madrid estudiant dret canònic i l’altre a Balaguer, estudiant música; i els altres tres Carlos Rosas, David Gisbert i Mateo Arias que resideixen al Seminari Interdiocesà.

Posteriorment es presentà el nou Curs de l’Escola de Formació Permanent del Bisbat d’Urgell que enguany oferirà un curs d’aprofundiment sobre Art Cristià i el primer Curs del Trienni sobre la Bíblia.

Els Consellers aprovaren formalment per unanimitat la proposta presentada pel Sr. Arquebisbe d’acollir en una ala actualment sense massa usos de l’edifici del Seminari Conciliar, un Centre de Salut Mental del Pirineu en col·laboració amb les autoritats sanitàries del Principat d’Andorra i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que gestionaran les Germanes Hospitalàries de St. Boi de Llobregat. Els Consellers valoraren molt positivament aquesta iniciativa de caràcter social i demanaren que la institució que la gestioni sigui d’inspiració catòlica.

Finalment els Consellers reberen altres informacions com la celebració del Festival Canòlich Music i la Jornada Mundial de la Joventut a nivell diocesà; l’ordenació d’un futur diaca permanent i la petició d’ingrés a l’Orde de les Verges Consagrades d’algunes possibles vocacions.

La sessió matinal es clogué amb una pregària i el dinar de germanor de tots els Consellers al Seminari, amb precs i preguntes al final.

Compartir