Reunió del Consell Pastoral Diocesà

Dissabte 12 de novembre a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Pastoral de la Diòcesi d’Urgell. Presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i per la Secretària del Consell, i va comptar amb la presència de la pràctica totalitat de Consellers.

La reunió va iniciar-se amb la pregària de l’Hora Menor i unes paraules de salutació del Sr. Arquebisbe sobre el valor sinodal de la reunió del nostre Consell i sobre algunes qüestions diocesanes: salut dels preveres malalts, mort del pare de Mn. Rodríguez, naixement de fill i de besneta i neta de dues membres del C. Pastoral, l’inici del curs 2022-23 al Seminari Major, amb la incorporació de dos nous seminaristes i la pròrroga fins el 2024 del Sínode sobre la sinodalitat per afavorir-ne encara més la participació.

El Vicari episcopal de Pastoral, Mn. Antoni Elvira, va presentar el curs 2022-2023 de l’Escola Diocesana de Formació permanent del Bisbat d’Urgell, amb els dos cursos que ofereix: el curs bàsic, d’introducció al Nou Testament i el Credo, i el Curs d’aprofundiment sobre l’espiritualitat cristiana. Es va parlar sobre la importància de l’Escola Diocesana de formació permanent i l’oferiment a nous alumnes que puguin prendre-hi part, així com obrir-la, sense perdre la dimensió essencial de la presencialitat, a algun tipus de format online.

A continuació, es va presentar i demanar parer sobre una nova proposta formativa per al 2023 que seria la creació d’una Escola d’agents pastorals laics provinents de les parròquies que poguessin preparar-se específicament durant un curs per presidir celebracions de la Paraula en absència de prevere i animació pastoral de les comunitats. Es va presentar un projecte de temes que podria tractar aquesta Escola d’agents pastorals: l’Església ministerial, la Paraula de Déu, l’Eucaristia, el calendari litúrgic i la celebració litúrgica; la celebració en absència de prevere; la comunió i la sinodalitat; l’evangelització, etc. Els membres del Consell Pastoral van fer les seves aportacions en un diàleg fecund i van donar el seu parer positiu.

Posteriorment es van presentar als Consellers les principals novetats de la nova edició del Missal Romà que entrarà en vigor a partir del Ir. Diumenge d’Advent, el proper 27 de novembre. El valor de la Tradició que incorpora sempre un Missal, i quines són les principals novetats que de la nova edició del Missal Romà en català.

Altres temes que el Consell va tractar fou que el Bisbat d’Urgell, el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i Benito Menni CASM, de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, havien signat el dia 24 d’octubre de 2022, un acord per al desenvolupament de serveis de salut mental, d’acord amb la iniciativa del Bisbat d’Urgell de posar al servei de la ciutadania de les comarques pirinenques i del Principat d’Andorra, els recursos que calen per a ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental, i l’ajuda a les seves famílies.

Mn. David Codina va explicar el tema de la protecció dels menors en l’Església diocesana, creant entorns i àmbits segurs per als infants, adolescents i joves, en els diversos serveis eclesials: catequesi, món del lleure, educació, voluntariat, Càritas… i els passos que en aquest sentit s’han donat a la Diòcesi des de la publicació del Motu proprio Vos estis lux mundi.

Finalment, els Consellers reberen informació sobre alguns darrers nomenaments diocesans, els 75 anys de la creació de Càritas Espanyola i l’obertura d’un nou pis d’acollida de Càritas a Tremp, així com un possible pelegrinatge a Roma el 2023 per commemorar els 800 anys de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.

Un dinar de germanor al Seminari diocesà d’Urgell clogué la matinal del Consell Pastoral diocesà que pròximament s’haurà de renovar amb les pertinents eleccions i designacions.

Compartir